Oznámenie: Múzeá rezortu obrany sa zapoja do projektu Noc múzeí a galérií 2022

13. mája 2022 8:50
Súčasťou celoeurópskeho projektu Noc múzeí a galérií 2022 budú v sobotu 14. mája aj múzeá spadajúce pod rezort obrany – Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a Vojenské historické múzeum v Piešťanoch a vo Svidníku. Účasť zástupcov médií je vítaná v ľubovoľnom čase. Program Múzea SNP Banská Bystrica (vstup 2 eurá): 17.00 Otvorenie podujatia, stála expozícia s tematickým sprievodcom a úlohami pre rodiny s deťmi, prezentácia práce reštaurátorov, múzejného archívu a vzdelávania, premietanie filmov z produkcie Múzea SNP, dynamická ukážka modelov a rekonštrukcia tankovej bitky Program VHM - Múzejné oddelenie Piešťany (bezplatný vstup): 13.00 Otvorenie podujatia 14.30 Príhovor riaditeľa VHÚ Bratislava 13.00 Prehliadka vystavených zbierkových predmetov v expozícii VHM Piešťany, expozície „Slováci v rovnošatách 1848 – 2020“, prezentácia OS SR, výstava chladných a palných zbraní Klubom vojenskej histórie ČSĽA Piešťany, premietanie dokumentárnych filmov a dokumentov s vojenskou tematikou Program VHM - Múzejné oddelenie Svidník (bezplatný vstup): 13.00 Otvorenie podujatia 13.00 Prehliadka centrálnej expozície a exponátov v Parku bojovej techniky, prezentácia OS SR, statická ukážka kolesovej a pásovej techniky PPÚ/2. mechanizovanej brigády, aktivity pre deti, ukážka činnosti Vojenskej polície Prešov (16.30 – 17.00 h), prezentácia Klubu vojenskej histórie Svoboda. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu