Vyjadrenie: MZVEZ: M. Klus:Dánsky prístup k využívaniu alternatívnych zdrojov..

12. mája 2022 17:03
Vyjadrenie: MZVEZ: M. Klus: Dánsky prístup k využívaniu alternatívnych zdrojov energie je inšpiráciou aj pre Slovensko, ako zvládnuť dôsledky klimatickej zmeny, ale tiež prispieť k mieru v Európe Bratislava 12. mája (TASR) - "Dánsko patrí k svetovým lídrom v efektívnom využívaní alternatívnych zdrojov energie. Aj vďaka skúsenostiam dánskych expertov a technológiám, ktoré využívajú, môžeme zo Slovenska ľahšie urobiť zelenšiu a ekologickejšiu krajinu. V tejto súvislosti som privítal ponuku dánskeho partnera na intenzívnejšie zdieľanie skúseností v rámci spoločného boja s následkami klimatickej zmeny. Navyše, dôležitosť a opodstatnenosť tzv. zelenej tranzície narastá aj v dôsledku našej závislosti od dodávok energonosičov z Ruska. Preto by sa aj Slovensko malo dánskym prístupom inšpirovať a čím skôr diverzifikovať svoje zdroje energií. Koniec koncov, je to tiež jedna s podmienok zachovania mieru v Európe." Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v stredu, 11. mája 2022 v Bratislave, v rámci bilaterálnych konzultácií so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Dánskeho kráľovstva Carstenom Grønbechom-Jensenom. Partneri diskutovali o možnostiach posilnenia slovensko-dánskych vzťahov, napríklad aj v oblasti tzv. zelenej ekonomiky a využívania alternatívnych zdrojov energie. V rámci obojstranného záujmu o zintenzívnenie spolupráce sa štátni tajomníci dohodli na formáte pravidelných polročných konzultácií na politickej úrovni. "Slovensko a Dánsko si budú ešte viac pomáhať a zdieľať skúsenosti v oblastiach spoločného záujmu, či už ide o boj s klimatickou zmenou alebo budúcnosť EÚ," vyhlásil štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus. Zároveň vyzdvihol pomoc Dánska v čase druhej vlny pandémie COVID-19 na Slovensku. "V núdzi poznáš priateľa a v prípade Dánska to platí dvojnásobne. Ako Banskobystričan si veľmi vážim solidaritu, ktorú nám vlani, počas ťažkej pandemickej vlny, prejavilo Dánsko poskytnutím tímov lekárov a sestier, ktoré pomáhali v banskobystrickej Roosveltovej nemocnici," uviedol M. Klus. V rámci ďalšej diskusie sa partneri venovali aj sankciám proti režimu v Rusku, v ktorých chcú ďalej pritvrdzovať. Slovensko a Dánsko zároveň patria k popredným politickým podporovateľom Ukrajiny, a to aj pokiaľ ide o humanitárnu či vojenskú pomoc. V súvislosti s ukončením Konferencie o budúcnosti Európskej únie obaja štátni tajomníci zhodnotili jej výstupy v podobe hlavných odporúčaní a návrhov pre reformu fungovania Únie. Štátny tajomník M. Klus v tejto súvislosti zdôraznil, že Konferencia nastavila zrkadlo Európskej únii a dokázala sprostredkovať pohľad občanov na jej fungovanie, ako aj predstavy verejnosti na ďalšie smerovanie európskeho projektu. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. siv
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu