Oznámenie: Cvičenie 1. správa udalosť na EMO 1. blok

12. mája 2022 9:56
Bratislava 12. mája (TASR) - Na lokalite JZ EMO 1. blok prebieha celoareálové havarijné cvičenie s cieľom preveriť pripravenosť personálu zvládať neočakávané udalosti. Do priebehu cvičenia je zapojený aj havarijný štáb Úrad jadrového dozoru SR. Pre ďalšie informácie sledujte prosím havarijnú webovú stránku Úradu jadrového dozoru. TASR o tom informovalo Centrum havarijnej odozvy Úradu jadrového dozoru SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lef
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu