Vyjadrenie: Ministerstvo vnútra hostilo medzinárodné organizácie

11. mája 2022 16:49
Bratislava 11. mája (TASR) - Ministerstvo vnútra od samého začiatku vojny na Ukrajine situáciu aktívne rieši s cieľom pomôcť všetkým dotknutým stranám. Vzájomná spolupráca rezortu vnútra spolu s mimovládnymi organizáciami a dobrovoľníkmi je aktívnou a neoddeliteľnou súčasťou pri riešení utečeneckej krízy. Štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner a koordinátorka UNHCR Seda Kuzucu dnes na pôde rezortu predstavili verejnosti spoločný aktualizovaný regionálny akčný plán reakcie na hromadný príchod utečencov z Ukrajiny. Na jeho tvorbe sa podieľalo 21 domácich a zahraničných inštitúcií. "Predložený regionálny akčný plán je rozšírením prvého plánu a pokrýva obdobie od marca 2022 do konca roka 2022. Rovnako bola navýšená aj suma vyčlenená pre Slovensko, ktorá bola stanovená na 91,9 milióna dolárov. Ministerstvo vnútra víta nový Regionálny akčný plán ako spoločné dielo všetkých 21 medzinárodných agentúr a domácich aktérov pôsobiacich na Slovensku. Jasne a zreteľne tak demonštruje súčinnosť a spoluprácu s vládou Slovenskej republiky," povedal štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner. Cieľom plánu reakcie je podporovať hostiteľské krajiny tak, aby utečenci z Ukrajiny mali prístup k bezpečiu a medzinárodnej ochrane. Plán zároveň slúži na zabezpečenie efektívnej koordinácie partnerov na úrovni regiónu a jednotlivých krajín. "Podľa Plánu reakcie bude UNHCR viesť a koordinovať implementáciu plánu v súlade s Modelom koordinácie utečencov, pričom úsilie vo vzťahu k SR bude zamerané na technickú podporu pre vládnych partnerov, posilnenie monitorovania ochrany a prijímacích kapacít. Zároveň bude zabezpečené naplnenie potrieb utečencov. Pozornosť bude venovaná sociálnej kohézii, inklúzii a mierovému spolunažívaniu. V pláne sú pokryté všetky oblasti základných potrieb – materiálna podpora, zdravie, vzdelanie, živobytie a inklúzia, logistika a telekomunikácia," priblížila Seda Kuzucu koordinátorka UNHCR. "Podpora pre Ukrajincov zo strany občianskej spoločnosti, firiem a municipalít je pre úspech inklúzie cudzincov nevyhnutná a sme za ňu veľmi vďační. Doteraz sa v krajine nachádzalo necelých 160 000 legálne žijúcich cudzincov a k dnešnému dňu požiadalo o dočasné útočisko už viac ako 75 tisíc osôb," doplnil riaditeľ migračného úradu Ján Orlovský. Úzku spoluprácu s ministerstvom vnútra a všetkých aktérov ocenili vo svojich vystúpeniach aj Andrea Najvirtová, riaditeľka najväčšej humanitárnej organizácie na Slovensku Človek v ohrození, Ganna Schvacka z organizácie ukrajinských krajanov Sme spolu, riaditeľka medzinárodnej organizácie pre migráciu Zuzana Vatráľová a spoluzakladateľka iniciatívy Kto pomôže Ukrajine Lucia Pašková. UNHCR zverejnilo v súvislosti so situáciou na Ukrajine prvý Regionálny plán reakcie už 1. marca 2022. Cieľom plánu je podpora všetkých štátov susediacich s Ukrajinou pri prijatí až 2,4 milióna utečencov z Ukrajiny. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu