Košice: Na UPJŠ pripravili pre Ukrajincov intenzívny kurz slovenčiny

30. marca 2022 14:49
Košice 30. marca (TASR) – Pilotný intenzívny kurz slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny realizuje v týchto dňoch Centrum jazykovej prípravy Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (CJP FF UPJŠ). Prvý dvojtýždňový kurz sa začal 28. marca a potrvá do 8. apríla. "Zo 16 aktuálnych študentov majú všetci stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie a sú z rozličných odborov – medzi nimi aj vysokoškolské študentky, zdravotné sestry, lekárka, učiteľky, IT pracovník a vedecká pracovníčka," informovala vedúca katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie fakulty Marianna Sedláková. V zozname evidujú už ďalších 15 záujemcov o rovnaký kurz, ktorí chcú opakovať vždy po dvoch týždňoch. Na ňom by participovali aj študenti slovenského jazyka a literatúry z katedry a externí učitelia. "Počas dvojtýždňového kurzu majú frekventanti každý pracovný deň 90-minútové lekcie plus jednu víkendovú aktivitu s dobrovoľníkom z radov študentov alebo zamestnancov nevyučujúcich priamo v kurze," priblížila Sedláková. Vyučovanie prebieha každý deň s inou lektorkou. "Po skončení kurzu by mali byť jeho absolventi schopní dorozumieť sa po slovensky v najbežnejších životných situáciách – získajú takzvaný jazyk na prežitie. Zároveň im bude vydané potvrdenie o absolvovaní kurzu," doplnila vedúca katedry. Silno motivovaní študenti by mali byť schopní po absolvovaní kurzu pokračovať v štúdiu aj samovzdelávaním. hol liv
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu