Ústavný výbor EP navrhol reformu európskeho volebného zákona; žiada to aj CoFoE

29. marca 2022 15:07
Brusel 29. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) navrhujú reformu európskeho volebného zákona. V pondelok s týmto návrhom prišiel Výbor EP pre ústavné veci (AFCO) na svojom zasadnutí v Bruseli, pričom tým vychádza aj v ústrety požiadavkám občanov, ktoré odzneli v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), informuje spravodajca TASR. Európsky volebný zákon, ktorý platí od roku 1976 a ktorý bol pozmenený v rokoch 2002 a 2018, definuje spoločné zásady, ktoré musia rešpektovať zákony členských štátov pri voľbách do Európskeho parlamentu (eurovoľby). Súčasný zákon však nedefinuje možnosť jednotného volebného systému platného v celej EÚ. Výbor AFCO navrhuje zaviesť spoločné minimálne volebné štandardy a aj možnosť celoúniového volebného obvodu so zoznamom nadnárodných kandidátov na europoslancov. Za legislatívnu iniciatívu, ktorá má nahradiť súčasný európsky volebný zákon, sa vyslovilo 19 členov výboru AFCO, deviati boli proti, nikto sa hlasovania nezdržal. Spravodajcom pre túto iniciatívu je španielsky europoslanec Domenec Ruiz Devesa, ktorý je súčasne aj podpredsedom Únie európskych federalistov (UEF) a členom europarlamentnej delegácie pri CoFoE. Devesa už vlani v novembri ako priamy účastník konferencie vyhlásil, že európski občania žiadajú federálnejšiu, rozvinutú, ekologickú a sociálnu Európu, podporujú zrušenie veta v Rade EÚ, posilnenie právomocí europarlamentu a zavedenie celoeurópskeho volebného obvodu pri eurovoľbách. Členovia výboru AFCO navrhli, aby každý volič z krajín EÚ mal dva hlasy – jeden na voľbu poslancov EP v národných volebných obvodoch a jeden vo volebnom obvode celej EÚ. Z nadnárodnej kandidátky má byť zvolených 28 europoslancov EP. Rodová rovnosť by mala byť na zoznamoch kandidátov povinná. Celoeurópske zoznamy kandidátov by mali predkladať koalície národných politických strán, národné združenia voličov alebo európske politické strany. Tieto zoznamy budú musieť rešpektovať geografické zastúpenie, aby menšie členské štáty Únie neboli znevýhodnené. Podľa poslancov z AFCO by registráciu kandidátov na tomto zozname mal mať na starosti nový európsky volebný orgán. Výbor AFCO sa vyslovil aj za minimálne volebné štandardy vo všetkých členských štátoch eurobloku. Ide o súbor minimálnych noriem, ktoré sa majú dodržiavať počas eurovolieb. Každý občan EÚ starší ako 18 rokov by mal mať právo kandidovať a mal by sa zaviesť povinný volebný prah vo výške aspoň 3,5 percenta pre veľké volebné obvody (tie, ktoré majú aspoň 60 kresiel v EP). Text zároveň stanovuje 9. máj (Deň Európy) ako spoločný celoeurópsky deň hlasovania vo všetkých členských štátoch. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa kandidátom z celoeurópskeho zoznamu dostalo rovnakého zaobchádzania a príležitostí ako národným politickým stranám a aby hlasovacie lístky používané pri voľbách poskytovali rovnakú viditeľnosť názvov, akronymov, symbolov a log týchto subjektov. Rovnaký prístup k voľbám musia mať všetci občania, vrátane osôb so zdravotným postihnutím, a vždy by mala existovať možnosť voľby poštou, aby aj občania žijúci v krajinách mimo Únie mohli využiť svoje právo voliť. Plénum Európskeho parlamentu by mohlo hlasovať o tomto návrhu už počas májového zasadnutia (2. – 5. 5.) v Štrasbugu, čiže ešte pred oficiálnym ukončením CoFoE, ktoré je naplánované na 9. mája. V prípade, že väčšina poslancov EP odobrí túto legislatívnu iniciatívu, jednomyseľne ju bude musieť prijať aj Rada EÚ (ministri členských krajín) a súhlasiť s ňou budú musieť tiež všetky členské štáty v súlade so svojimi príslušnými ústavnými požiadavkami. (spravodajca TASR Jaromír Novak) gon
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu