Enviro: Miera triedenia odpadu sa v obci Lendak zvýšila o 40 percent

8. marca 2022 14:18
Lendak 8. marca (TASR) – V rámci výzvy zameranej na výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zberných dvorov môžu samosprávy získať finančné prostriedky z európskych zdrojov. Martina Gaislová z portálu www.menejodpadu.sk upozornila, že predbežne je na nové dotácie vyčlenených desať miliónov eur a táto suma sa bude postupne zvyšovať. V podtatranskej obci Lendak už moderný zberný dvor majú a podľa nej by mohli byť pre iné samosprávy inšpiráciou. Miera triedenia odpadu sa tam zvýšila o desiatky percent. „Výška príspevku na projekt je 95 percent z nákladov, termín uzávierky žiadostí najbližšieho kola je do 15. marca. O podporu môžu požiadať samotné obce alebo združenia obcí, príspevkové či rozpočtové organizácie, prípadne právnické osoby a neziskové organizácie v plnom vlastníctve samospráv,“ objasnila Gaislová. Celý zberný proces môže vďaka dotácii podľa nej fungovať efektívnejšie. Lendak používa elektronický systém ELWIS už druhý rok. Veľmi skoro po jeho zavedení došlo k zníženiu nákladov na skládkovanie a lepšiemu prístupu občanov k odpadom. Prednosta tamojšieho obecného úradu Michal Marhefka pre TASR potvrdil, že sa podarilo zvýšiť mieru vytriedeného odpadu za tri roky z menej ako osem percent až na 47 percent. „Tento výsledok sme dosiahli práve zavedením množstevného zberu odpadu, vďaka novému zberného dvoru a občanom sme rozdali aj 1200 kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad,“ objasnil Marhefka. Dodal, že samospráva získala na tento zámer z eurofondov dohromady približne 750.000 eur. Všetky domácnosti v Lendaku vybavili smart nádobami s integrovanými čipmi a podľa veľkosti nádoby nastavili množstevný zber zmesového komunálneho odpadu. „Lendačania si na systém zvykli a veľmi rýchlo začali vykladať nádoby s odpadom len vtedy, keď boli naozaj plné,“ dodal vedúci prevádzkarne v Lendaku Peter Budzák s tým, že vďaka systému majú prehľad o tom, koľko odpadu domácnosti vyprodukujú. Navyše sa eliminujú chyby, ktoré vznikali pri papierovej forme evidencie. „Všetky údaje sú priradené ku konkrétnemu obyvateľovi na jeho karte, na ktorú správca naskenovaním QR kódu priradí množstvo aj druh privezeného odpadu,“ vysvetľuje Gaislová. Výhodou odpadovej karty podľa nej je, že je pridelená na konkrétnu domácnosť alebo občana. Odpad tak môže na dvor doviezť len jej držiteľ. Vďaka odpadovým kartám má tiež prevádzkovateľ lepší prehľad o tom, v aké dni a koľko občanov zberný dvor navštevuje. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. aan mac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu