Vyjadrenie: Samosprávy sú dôležitým partnerom pri realizácii plánu obnovy...

15. februára 2022 19:44
Vyjadrenie: Samosprávy sú dôležitým partnerom pri realizácii plánu obnovy v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti Bratislava 15. februára (TASR) - V utorok sa na Úrade vlády SR uskutočnilo stretnutie predsedu vlády Eduarda Hegera, ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka so zástupcami samospráv. Témou diskusie bola implementácia Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb. "Štát a samospráva sú ako pľúca, potrebujú dýchať spolu a spolupracovať. Samospráva je organickou súčasťou krajiny a všetci spolu sme v službe občanom. Preto ma veľmi teší, že pokračujeme v intenzívnom dialógu a nachádzame riešenia, ako vďaka plánu obnovy zlepšiť zdravotnú starostlivosť a kvalitu sociálnych služieb na Slovensku," povedal predseda vlády Eduard Heger. Na stretnutí sa okrem predstaviteľov vlády a Národnej implementačnej a koordinačnej autority zúčastnili zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska, Združenia samosprávnych krajov SK8, ako aj zástupcovia Asociácie nemocníc Slovenska. Toto stretnutie je pokračovaním pravidelného dialógu so samosprávami a ich zapájania do implementácie reforiem a investícií plánu obnovy. Zdravotníctvo je jednou z kľúčových priorít plánu obnovy, na ktorú je vyčlenených celkovo 1,53 mld. eur. Z toho skoro miliarda smeruje na investície do modernizácie budov a technického vybavenia nemocníc. Ďalšie investície sú naplánované na podporu zriadenia nových ambulancií pre všeobecných lekárov pre dospelých a deti, ktorých je už dnes nedostatok. Plán obnovy ráta s podporou dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti, kde budú investície smerovať do výstavby a rekonštrukcie zariadení pre seniorov, nízkokapacitných sociálno–zdravotných zariadení, domovov sociálnych služieb, špecializovaných zariadení aj denných stacionárov. Súčasťou plánu obnovy sú desiatky reforiem v piatich prioritných oblastiach, rôznej náročnosti aj komplexnosti. Spoločným cieľom všetkých reforiem je zlepšiť fungovanie Slovenska pre jeho obyvateľov a urobiť ho odolnejším do budúcnosti. Plán sa zameriava na päť hlavných priorít: zelená ekonomika (2 301 mil. eur); vzdelávanie (892 mil. eur); veda, výskum a inovácie (739 mil. eur); zdravie (1 533 mil. eur); efektívna verejná správa (1 110 mil. eur) a digitalizácia (615 mil. eur). Je rozdelený na 18 častí, tzv. komponentov, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote vyše 6 miliárd eur. TASR informoval tlačový a informačný odbor Úrad vlády SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. gru
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu