Sčítanie: V Trnavskom kraji žije 566.008 ľudí, viac ako polovica v obciach

20. januára 2022 17:38
Trnava 20. januára (TASR) – V Trnavskom kraji žije 566.008 obyvateľov. Z nich mierne prevažujú ženy, ktorých je 288.487 (50,97 percenta), nad mužmi, ktorých je 277.521 (49,03 percenta). Vyplýva to z informácií Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktorého výsledky zverejnil Štatistický úrad SR. Z celkového počtu obyvateľov kraja žije 264.868 (46,8 percenta) v mestách a 301.140 (53,2 percenta) v obciach. Najväčšiu skupinu obyvateľov tvoria ľudia v produktívnom veku 15 až 64 rokov, ktorých je 383.132, čo predstavuje 67,69 percenta. Ľudí v poproduktívnom veku nad 65 rokov je 99.412 (17,56 percenta), detí do 14 rokov je 83.464 (14,75 percenta). Spolu 242.429 ľudí (42,83 percenta) uviedlo pri štatistickom zisťovaní svoj stav ako slobodný, 230.151 (40,66 percenta) osôb je ženatých alebo vydatých, ďalších 49.791 (8,8 percenta) je rozvedených a 41.025 (7,25 percenta) sú ovdovelí. Zo všetkých obyvateľov Trnavského kraja má 413.620 (73,08 percenta) slovenskú národnosť, 115.831 (20,46 percenta) maďarskú, 1958 (0,35 percenta) rómsku, 3478 (0,61 percenta) českú, 648 (0,11 percenta) ukrajinskú, ďalej nemeckú, moravskú, poľskú, srbskú, vietnamskú, bulharskú, chorvátsku, židovskú a ďalšie, spolu 29 národností. don tur
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu