Vyjadrenie: Komisárka pre deti Viera Tomanová odsudzuje navádzanie detí na...

20. januára 2022 15:42
Vyjadrenie: Komisárka pre deti Viera Tomanová odsudzuje navádzanie detí na nepriateľské postoje Bratislava 20. januára (TASR) - Komisárka pre deti ostro odsudzuje "vychovávateľské praktiky" vychovávateľky základnej školy v Martine I. M., ktoré spočívajú vo vyvolávaní strachu v deťoch pred nakazením "škaredou chorobou" (rozumej COVID-19) a v navádzaní detí na nepriateľské postoje k osobám, ktoré nenosia ochranné štíty a ochranné rukavice a na brutálne zakročenie voči nim, ktoré sú uvedené v rozprávke "Ako ľudia porazili bacily" v knihe Rozprávky na želanie, ktorú pani vychovávateľka napísala pre menšie deti a bola distribuovaná na predaj v kníhkupectvách. V citovanej rozprávke autorka doslova uvádza: "Ostatní hlupáci – korunní sedliaci- sa neboja a zamorujú naše územie. Odchytáme všetkých lajdákov, pritlačíme ich k múru a slušne fackami v prievane, tú ich hlúposť z hlavy vybijeme! Potom zapojíme mozgové závity a budeme hľadať riešenie záhuby tých korona nepriateľov". Takéto konanie osoby, ktorá vychováva žiakov, môže vyvolať v deťoch pocit "správneho" postoja k ľuďom iného zmýšľania, pocity nenávisti, pomsty a "spravodlivého" potrestania. Je základom kastovania detí na "tých so správnym názorom" a "tých ostatných", ale najmä pre vytvorenie priestoru na vznik šikany, ktorý je v súčasnosti medzi deťmi rozšírený. Taktiež môže vyvolať dehonestujúci postoj voči skupine ľudí ("sedliaci"), ktorá zabezpečuje pre spoločnosť základné potraviny, poctivo si zarába na živobytie a kladie ich na úroveň sociálne nižšej triedy. Komisárka pre deti považuje takéto výchovné metódy nielen za absolútne neprijateľné, ale hodnotí ich ako brutálne násilie na deťoch deformáciou ich postojov k životu, vyvolávanie antipatie a hostilných postojov a podnecovanie nenávisti k ľuďom, ktorí nezdieľajú názory dieťaťa. Preto sa Viera Tomanová obracia na štátnu školskú inšpektorku a rovnako na zriaďovateľa školy so žiadosťou o prešetrenie veci a o vyvodenie dôsledkov. Komisárka apeluje na všetkých pracovníkov školstva, ktorí sú zodpovední za výchovu detí, aby citlivo zvážili výber a obsah výchovných metód s cieľom predísť deformovaniu morálnych postojov detí a zabráneniu ďalšieho pohubia pre šikanu. TASR o tom informovali z Úradu komisára pre deti. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu