CoFoE: Panel pre zmeny klímy navrhol viaceré opatrenia, súhlasí s nimi aj MŽP

20. januára 2022 14:40
Bratislava 20. januára (TASR) - Zastavenie odlesňovania, podporenie ekologizácie dopravy, či opatrenia prispievajúce k čistejšiemu ovzdušiu, vode či pôde. Aj tieto opatrenia navrhol občiansky panel pre klimatické zmeny, životné prostredie a zdravie v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR s nimi súhlasí. Zmysel majú podľa rezortu akékoľvek opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu znečisťovania životného prostredia, uviedlo pre TASR tlačové oddelenie MŽP. Panel navrhol napríklad zavedenie filtrov na oxid uhličitý v uhoľných elektrárňach. Z pohľadu MŽP by takéto investície mohli mať zmysel z dlhodobého hľadiska. Na Slovensku dochádza k postupnému utlmovaniu ťažby hnedého uhlia a uzatvoreniu jednotlivých ťažobných polí dobývacích priestorov Handlová a Nováky I. Ďalším návrhom je rýchle a masívne zalesňovanie Európy. Envirorezort podporuje poľnohospodársku politiku Slovenska, v rámci ktorej sa plánuje zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy zmiešanými drevinami. Cieľom je zabezpečiť stabilitu a ochranu územia poškodeného eróziou a zosuvmi pôdy. "Takéto zalesňovanie zároveň pomôže zmierniť dopady zmeny klímy zvyšovaním sekvestrácie oxidu uhličitého," priblížil envirorezort. Do piatich okruhov tém a 51 odporúčaní vyústilo záverečné zasadnutie občianskeho panelu v rámci CoFoE zameraného na klimatické zmeny, životné prostredie a zdravie. Dve stovky účastníkov zo všetkých krajín EÚ sa 7. až 9. januára stretli vo Varšave, aby určili témy, ktorými sa bude zaoberať plenárna konferencia CoFoE 21. a 22. januára v Štrasburgu. Piatimi hlavnými tematickými prúdmi sú: lepší spôsob života; ochrana životného prostredia a zdravia; presmerovanie ekonomiky a spotreby; udržateľnejšia spoločnosť a starostlivosť o všetkých. CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme EÚ. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. lef jnk gru vjo
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu