Oznámenie: Pracovný program predsedu vlády SR Eduarda Hegera

20. januára 2022 10:00
Predseda vlády SR Eduard Heger navštívi v piatok 21. januára obce Veľká Lomnica, Spišská Teplica a Fričovce, v ktorých sa oboznámi s aktuálnou situáciou marginalizovaných rómskych komunít. Vo Veľkej Lomnici navštívi základnú školu, do ktorej chodí 90 percent rómskych žiakov, a v miestnom komunitnom centre sa oboznámi s úspešným projektom Omama, ktorý realizuje občianske združenie Cesta von. V Spišských Tepliciach sa stretne so starostami regiónu. V obci Fričovce si premiér pozrie plánovanú výstavbu vodovodu a následne na brífingu spolu so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Jánom Herom a poslancom Európskeho parlamentu Petrom Pollákom zhrnú regionálny výjazd. 10.20 Návšteva školy -fototermín Veľká Lomnica, Základná škola s materskou školu, Školská 267 11.20 Stretnutie s občianskym združením Cesta von - projekt Omama. Projekt Omama vznikol za účelom pomoci rómskym deťom. Omamy sú ženy, ktoré pochádzajú priamo z vylúčených komunít, chodia do rodín a pomáhajú rodičom a deťom s výchovou. -fototermín Veľká Lomnica, Komunitné centrum, Nový dvor 175 12.10 Stretnutie so starostami regiónu Spišská Teplica, Komunitné centrum, Osloboditeľov 139/85 Podujatie je bez účasti médií. Tlačový odbor v prípade záujmu poskytne médiám ilustračné zábery. 14.15 Návšteva obce, v ktorej sa plánuje výstavba vodovodu. 14.30 TK, na ktorej predseda vlády SR Eduard Heger, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero a poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák zhrnú regionálny výjazd. Fričovce, pri materskej škole Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR upozorňuje médiá, že účasť na TK je možná len na základe akreditácie, ktorú, je potrebné, OBRATOM poslať na adresu tlacovyodbor@vlada.gov.sk Kontaktná osoba pre médiá priamo na mieste: Ľubica Janíková, hovorkyňa predsedu vlády SR, mobil: +421 918 791 787. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu