Vyjadrenie: Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na podujatí k udržateľným...

18. januára 2022 20:26
Vyjadrenie: Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na podujatí k udržateľným investíciám na EXPO v Dubaji: Environmentálne a sociálne problémy sú najväčšími výzvami, ktorým čelí globálna komunita. Naším cieľom je podporiť zodpovedné a udržateľné investície. Bratislava 18. januára (TASR) - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková dnes (18. januára 2022) otvorila workshop pre udržateľné investície a prezentáciu slovenských start-upov. Podujatia sú súčasťou týždňa globálnych udržateľných cieľov v slovenskom pavilóne veľtrhu EXPO v Dubaji. "Ekologická a sociálna udržateľnosť je jednou z globálnych výziev súčasnosti. Kľúčovú úlohu v tomto procese zohrávajú nielen technologicky vyspelé spoločnosti ponúkajúce udržateľné riešenia, ale aj súkromní a verejní investori. Naším cieľom je podporiť firmy vo vývoji nových technológií a rozvoji podnikania orientovaného k udržateľnejšej budúcnosti," potvrdila štátna tajomníčka. Cieľom workshopu, na ktorom sa zúčastnili slovenské inovatívne spoločnosti ako napríklad Sensoneo, Voltia, SmartHead, Crowdberry, InoCloud a zahraniční investori, bola výmena skúseností z podnikania v oblasti udržateľného rozvoja a prezentácia slovenských inovatívnych spoločností pred auditóriom súkromných a verejných investorov. Štátna tajomníčka Ingrid Brocková: "Teším sa, že napriek zložitým podmienkam sme mohli pricestovať so slovenskými podnikateľmi a umožniť im prezentovať sa pred medzinárodným publikom. Napomáhať internacionalizácii slovenských podnikov je jedným z hlavných cieľov ekonomickej diplomacie Slovenska." Súčasťou dnešného programu delegácie SR bola tiež návšteva pavilónu venovanému posilneniu postavenia žien v spoločnosti. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lef
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu