SHMÚ: Meteorologická stanica Bratislava-letisko oslavuje storočnicu

15. januára 2022 10:40
Bratislava 15. januára (TASR) – Meteorologická stanica Bratislava-letisko oslavuje 100. výročie svojho vzniku. "V januári 1922 vznikla Letecká poveternostná stanica č. 3 na starom bratislavskom letisku vo Vajnoroch, stanica bola preto označovaná aj ako Bratislava-Vajnory, neskôr i Bratislava-Dvorník," uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Na svojom webe pripomína, že meteorologická stanica na bratislavskom letisku bola určitý čas jediným pracoviskom na území dnešného Slovenska vydávajúcim predpovedné informácie o počasí a do dnešných dní ostala poprednou profesionálnou synoptickou stanicou so zabezpečenou nonstop prevádzkou. "Najstaršie zaznamenané údaje z tejto stanice v meteorologických publikáciách sú disponibilné počnúc júlom 1922, ktorý zvykne byť uvádzaný ako začiatok pozorovacej činnosti stanice," približujú autori článku. Zdôrazňujú zároveň najvýznamnejšie momenty a obdobia v ére meteorologickej stanice. "V medzivojnovom období to bol začiatok roku 1932, keď bolo vytvorené predpovedné ústredie civilnej leteckej poveternostnej služby, de facto prvé modernejšie odborné pracovisko pre predpovedanie počasia na území dnešného Slovenska. Do jeho kompetencie patrili aj meteorologické pracoviská v Brne, Košiciach a Užhorode," objasňujú meteorológovia. Pripomínajú zároveň, že Bratislava-letisko je jednou z mála meteorologických staníc na dnešnom území Slovenska, na ktorej bola aj počas druhej svetovej vojny udržaná neprerušená prevádzka. Spomínajú tiež 16. november 1951, keď bola stanica z Vajnôr presťahovaná na 3,5 kilometra vzdialené Letisko M. R. Štefánika v blízkosti Ivanky pri Dunaji, kde je umiestnená až do súčasnosti. Upozorňujú aj na 15. október 1992 - začiatok fungovania meteorologickej pozorovateľne priamo v priestore vzletových a pristávacích dráh. Pripájajú aj rekordy zaznamenané v histórii meraní na meteorologickej stanici Bratislava-letisko. Najvyššiu teplotu vzduchu (39,4 stupňa Celzia) namerali 8. augusta 2013, najnižšiu 11. februára 1929 (mínus 31,8 stupňa Celzia). Najteplejším rokom boli roky 2018 a 2019 s priemernou ročnou teplotou 12,5 stupňa Celzia, naopak, najchladnejším bol rok 1940 s priemernou teplotou 7,5 stupňa Celzia. Najviac zrážok za jeden deň spadlo na bratislavskom letisku 27. októbra 1930, takmer 87 milimetrov, čo sa výrazne podpísalo pod fakt, že október 1930 bol s mesačným úhrnom 288 milimetrov zrážkovo najbohatší v histórii merania. Naopak, najsuchším mesiacom bol november 2011, keď počas mesiaca nespadla ani kvapka. em lem
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu