Oznámenie: TK ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga

12. januára 2022 14:36
Tlačová konferencia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga sa uskutoční vo štvrtok 13. januára o 10.00 h v presscentre MŠVVaŠ SR na Stromovej 1 v Bratislave. Téma: Ďalší krok v reforme obsahu vzdelávania Hostia: riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová, výskumný a vývojový zamestnanec ŠPÚ pre inovácie v predškolskej a elementárnej pedagogike Petra Fridrichová. K dispozícii na individuálne rozhovory budú aj ďalší odborníci: riaditeľ Odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní Martin Kríž, zamestnanec sekcie predprimárneho a základného vzdelávania MŠVVaŠ SR Péter Urbán, zástupkyňa riaditeľky prvého súkromného gymnázia Mária Smreková, učiteľka a členka Slovenskej komory učiteľov Mária Rothensteinová. Možnosť parkovania: V prípade záujmu o parkovacie miesto je potrebné, aby zástupcovia médií poslali na emailovú adresu tlacove@minedu.sk EČV a typ vozidla najneskôr do štvrtka 13. januára, do 8.00 h. Počet parkovacích miest vyhradených pre novinárov je obmedzený. Upozornenie pre médiá: Odbor komunikácie a marketingu MŠVVaŠ SR prosí redakcie, aby vzhľadom na epidemiologickú situáciu vyslali na tlačovú konferenciu len jeden zo svojich štábov v zložení redaktor/kameraman v prípade televízií a píšuci redaktor pre tlačové agentúry resp. printové a online médiá. Do budovy MŠVVaŠ SR bude umožnený vstup len s prekrytými dýchacími cestami. Zároveň sa do priestorov zakazuje vstupovať osobám, ktoré pociťujú príznaky ochorenia COVID-19. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu, bude vstup do budovy ministerstva umožnený len v režime OTP. Preto je potrebné vyplniť čestné vyhlásenie o zaočkovaní, otestovaní alebo prekonaní COVID-19 a následne ho odovzdať kompetentnej osobe z oddelenia komunikácie a marketingu pri vstupe do presscentra v budove MŠVVaŠ SR pred začatím tlačovej konferencie. TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie a marketingu MŠVVaŠ SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu