Vyjadrenie: Značka Kvality SK prejde na môj podnet čoskoro definitívnou zmenou

12. januára 2022 12:15
Bratislava 12. januára (TASR) - Navrhujem digitalizovanú formu registrácie a automatického vyhodnocovania a udeľovania elektronickou formou, čím sa dá predchádzať korupcii. Stačí ak sa využije dnes už funkčný systém Registra potravín pre potravinový semafor, ktorý tiež zabezpečuje uverejňovaním výsledkov testov potravín to, že čo sa píše v zložení produktu je aj pravda. Prvé rozhodnutia o budúcnosti padnú na stretnutí MPRV so mnou 21. 1. 2022. Po prvom poslaneckom prieskume, ktorý som navrhol na Výbore ideme meniť ocenenie značky kvality. Chcem, aby ju niesli slovenské potraviny a nie otraviny. Prestane sa udeľovať na prebalené banány a na slovenské chemo-otraviny. V prvom rade chcem dosiahnuť aby sa toto ocenenie udeľovalo iba na vyslovene slovenské a v druhom rade iba na slovenské, no kvalitné produkty bez chémie. Výnimkou pôvodu bude iba káva, čokoláda, ktorú síce dovážame, no všetky procesy úprav (okrem sušenia kvôli transportu) musia byť vykonávané na Slovensku. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorého som členom, je totiž iniciatívny a kontrolný orgán Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je odborný a bez ohľadu farby politického trička. Týmto podávam ako člen kontrolného a poradného orgánu pomocnú ruku ministerstvu pôdohospodárstva a RV. Dôvodom, prečo sa zaviedla Značka kvality SK, bol vstup Slovenskej Republiky do EÚ a obavy z toho, že slovenské potraviny v otvorenom konkurenčnom boji s prílevom zahraničných produktov vymiznú nielen z regálov, ale aj z povedomia slovenského spotrebiteľa. Tentokrát logo pripomína výložky so znakom, ktoré je fakticky logom Slovenskej národnej strany a nespĺňa atribúty štátneho znaku podľa zákona o štátnych symboloch. Bohužiaľ, okolo tejto značky sa čoraz viac v minulosti pohybovalo veľa nejasností, ako aj mien, ktoré v nás, ako v kontrolnom Výbore Ministerstva Pôdohospodárstva vyvolávajú našu pozornosť. Značka Kvality sa používala 16 rokov a náhle pred voľbami po 16tich rokoch svojej existencie prešla úpravou, bez vedenej diskusie s potravinármi, či spotrebiteľmi a vyhotovili sa 3 propagačné logá, podobné výložkám kapitána Danka. Samozrejme, stalo sa tak tesne pred voľbami. Posledná zmluva na necelých 3 tisíc eur na predvolebnú zmenu loga bolo na základe zmluvy vyhotovenej medzi Ministerstvom Pôdohospodárstva a jednou bratislavskou firmou. Tu sa vyhotovili 3 logá podobné vojenským výložkám, ktoré tak veľmi obľuboval dnes už degradovaný kapitán Danko. SNS plánovala vyhodiť za ďalšiu následnú propagáciu 10 miliónov eur, čo sa im našťastie tesne pred voľbami nepodarilo. Iba pre porovnanie, na propagáciu môjho potravinového semaforu je určených iba 10.000 eur, za čo si tak ministerstvo teraz môže vytlačiť informačné brožúrky pre pár potravinárov. Žiadateľom o Značku kvality môže byť len prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý vykonáva všetky kroky výroby súvisiace s čistením, triedením, upravovaním, opracovaním, spracovaním vrátane súvisiaceho balenia a ďalších úprav výrobkov za účelom uvádzania na trh, tzn. žiadateľom môže byť aj výrobca obchodnej značky. Ocenenie značky kvality sa uvádza aj v novozavedenom Registerpotravín.sk pre Potravinový Semafor. Prostredníctvom tohto projektu tak môžu slovenskí poctiví potravinári propagovať svoje potraviny (nie otraviny) a zviditeľňovať ich úplne zdarma na trhu. Poslanecký prieskum nebol doteraz uzavretý a vyhodnotený, keďže dnes už ex-zamestnanci ministerstva pôdohospodárstva neboli v minulosti schopní dodať potrebné materiály pre preskúmanie. Pritom v minulosti o všetkom rozhodovala svojvoľne akási komisia, pričom táto značka kvality bola udeľovaná aj takým výrobkom, ktoré sa napríklad podávali bez vedomia rodičov v detských škôlkach pritom dané výrobky obsahovali syntetiká, ktoré mali nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí. Ďalej napríklad túto značku obdržal výrobok s pomenovaním Spišské párky, ktorému mala byť odobratá licencia, keďže po analyzovaní v certifikovaných laboratóriách organizáciou Testy Potravín daný výrobok obsahoval kozie črevá z Iránu, ktoré tam nemali čo robiť. TASR o tom informoval poslanec Národnej rady (NR) SR Patrick Linhart. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu