Bratislava: Pre plánovanú električkovú trať pred SND zmerajú hluk a vibrácie

11. januára 2022 16:46
Bratislava 11. januára (TASR) - Pre plánovanú električkovú trať pred novou budovou Slovenského národného divadla (SND) na Pribinovej v Bratislave dá magistrát odmerať hluk a vibrácie priestorov divadla. Spraví tak prostredníctvom simulácií prechodu električky. Magistrát preto vyhlásil uzavretú súťaž, v rámci ktorej chce osloviť skúsených vysokošpecializovaných medzinárodných uchádzačov na realizáciu kvalifikovaného merania. "Vyhlásenie súťaže je plnením záväzku voči SND, Ministerstvu kultúry SR a verejnosti, že mesto uskutoční čo najpresnejšie hodnotenie vplyvu trasy električky v blízkosti divadla," informovala TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Na základe výsledkov meraní a ďalších odborných krokov, stanovených komisiou, podľa jej slov následne realizujú technickú štúdiu. "Tá stanoví konkrétne technické riešenie stavby električkovej trate v blízkosti divadla SND," spresnila. Zároveň pripomenula spoločné prehlásenie členov nezávislej odbornej skupiny z minulého roka, v ktorom potvrdili, že je možné pred novou budovou SND stavať a prevádzkovať električkovú trať bez výrazného vplyvu na divadlo v prípade, že sa prijmú primerané opatrenia. Prehlásenie obsahuje aj podrobný popis odborných krokov, ktoré bude nutné vykonať, aby sa tieto opatrenia zabezpečili. "Jedným z nich je uskutočnenie merania hlučnosti a vibračných pomerov vo vybraných priestoroch novej budovy SND," podotkla Rajčanová. Vedenie SND oceňuje rozhodnutie mesta vypísať súťaž na zhotoviteľa meraní hluku a vibrácií. Podotýka však, že nezmenilo názor na trasovanie električky popri novej budove divadla a nepovažuje ho za ideálne riešenie. Je však otvorené odbornej diskusii. "Až po uskutočnení meraní budeme poznať reálny dopad hluku a vibrácií električiek na umeleckú tvorbu a jej realizáciu v novej budove SND a môžeme spoločne viesť ďalšiu diskusiu," povedal generálny riaditeľ SND Matej Drlička. Aj ministerstvo kultúry, ktoré vlastní na tomto území pozemky, trvalo na tom, aby mu hlavné mesto predložilo štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá má obsahovať najmä odbornú akustickú štúdiu. Taktiež sa obáva negatívneho vplyvu na prevádzku národného divadla. Vedenie SND a mnohí umelci v minulosti podporili iniciatívu za zachovanie pešej zóny medzi SND a Nábrežím M. R. Štefánika a vyjadrili znepokojenie nad plánovanou výstavbou električkovej trate pred novou budovou SND. Primátor Bratislavy Matúš Vallo považuje električkovú trať vedúcu popred novú budovu SND za najlepší a najvýhodnejší variant. Poukazuje tiež na závery skupiny expertov, podľa ktorej môže trať popred divadlo viesť. Mesto sa však doteraz nedohodlo s ministerstvom kultúry, ktoré vlastní na tomto území pozemky, na finálnom trasovaní električky. Magistrát ako alternatívu navrhol trasovanie aj poza divadlo. Mesto novú električkovú trať Pribinova – Košická, vedúcu v blízkosti novej budovy SND s možnosťou predĺženia do mestských častí Podunajské Biskupice a Vrakuňa, zapracovalo do zmien a doplnkov 07 územného plánu. Na jeseň 2021 to schválili mestskí poslanci. To, že budúca električková trať v zóne Chalupkova povedie aj popred novú budovu SND po Pribinovej ulici, oznámil Vallo koncom októbra 2019. gru ima
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu