SRZ: Uplynulý rok bol konsolidačný, našli sa prostriedky aj na investície

29. decembra 2021 10:27
Žilina 29. decembra (TASR) – Kým rok 2020 bol pre Slovenský rybársky zväz (SRZ) rokom sanácie neutešeného stavu zväzu, tento rok bol v znamení konsolidácie, ale aj niektorých investičných projektov. Pre TASR to povedal tajomník SRZ – Rady v Žiline Ján Kohút. „V roku 2020 sa nám podarilo vyriešiť otázku stabilizovania sekretariátu, ktorý bol do mimoriadneho snemu (november 2019, pozn. TASR) v rozvrate. Museli sme vyriešiť zlú finančnú situáciu po 'predaji' rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici. Za jeho predaj (3,4 milióna eur) dodnes nemáme na účte ani cent, ale museli sme uhradiť štátu DPH a daň z príjmu,“ skonštatoval tajomník SRZ. Ako dodal, konsolidácia SRZ pokračovala aj v tomto roku a finančná situácia dokonca dovolila investovať viac ako 600.000 eur do rekonštrukcie a opráv výrobných stredísk Rady SRZ, kde sa takmer desať rokov neinvestovalo. „Zrekonštruovali sme výrobné stredisko vo Svite, investovali sme tam viac ako 300.000 eur. Opravy potrebovali aj ďalšie strediská,“ zdôraznil Kohút s tým, že v tomto roku sa SRZ podarilo začať zmazávať resty v dodávkach niektorých druhov rýb z uplynulých rokov. SRZ podľa neho v hospodárení mimoriadne negatívne zasiahla strata výrobného strediska v Považskej Bystrici. „Išlo o zemné rybníky, kde sa produkovala násada najvyššej kvality. Podobne kvalitné lososovité ryby z produkcie SRZ sú aj z klietok na Liptovskej Mare,“ doplnil Kohút. Napriek zvyšujúcim sa nákladom na produkciu rýb nedošlo už tri roky k zvýšeniu cien povolení na rybolov a rovnaká cena zostáva aj pre rok 2022. Organizácie však musia pre zvyšujúce sa vstupy počítať v budúcom roku s asi desaťpercentným zvýšením cien niektorých druhov násad. V posledných dvoch rokoch eviduje SRZ výrazný nárast počtu záujemcov o členstvo v rybárskom zväze. Dôvodom môže byť podľa Kohúta skvalitnenie práce sekretariátu SRZ, komunikácie s organizáciami a najmä zvýšenie zarybnenia revírov. Teší ho najmä mimoriadny záujem detí o športový rybolov. Rok 2021 je posledným rokom volebného obdobia pre výbory mestských a miestnych organizácii na celom Slovensku. Pokiaľ to pandemická situácia dovolí, v marci si budú organizácie voliť nové vedenia na ďalšie štyri roky, na novembrovom celoslovenskom sneme zvolia delegáti prezidenta a tajomníka SRZ, šéfa disciplinárnej komisie a členov Rady SRZ. Prioritami SRZ v roku 2022 bude podľa tajomníka vyriešenie kauzy predaja rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici, spolupráca so Slovenským vodohospodárskym podnikom, eliminovanie škôd spôsobených kormoránom, ale i vyriešenie nemožnosti čerpať eurofondy a absentujúca podpora projektov z envirofondu. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. pok liv
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring