Vyjadrenie: MŽP: Dobrý príklad zníženia energetickej náročnosti škôl

2. decembra 2021 12:21
Bratislava 2. decembra (TASR) - Spolupráca štátneho sektora, samosprávy a mimovládnych organizácií pokračuje v bratislavskej Karlovej Vsi. Tentoraz ide o projekt komplexnej obnovy Materskej školy na Kolískovej ulici 14 a Základnej školy Alexandra Dubčeka, ktorá zníži energetickú náročnosť, a zároveň prináša zelené opatrenia a podporuje zachovanie biologickej rozmanitosti. Projekty sa realizujú vďaka Nórskym fondom a programu LIFE, spolufinancovaného Ministerstvom životného prostredia SR. Podľa slov Jána Budaja, ministra životného prostredia máme na Slovensku tisíce verejných stavieb, ktoré nespĺňajú kritériá energeticky úsporných zelených budov. „Na Slovensku bolo doposiaľ obnovených len 25 % verejných budov. V čase klimatickej krízy je obzvlášť dôležité znižovať emisie skleníkových plynov a podporovať projekty komplexnej obnovy, ktoré pomôžu Slovensku premeniť staré nehospodárne budovy na moderné zelené stavby 21. storočia,“ zdôraznil minister Budaj. Lokálne projekty samospráv majú nezastupiteľné miesto v adaptácii samospráv na živé miesta, odolné voči zmene klímy. Práve projekty hĺbkovej obnovy budov Materskej školy na Kolískovej 14 a Základnej školy Alexandra Dubčeka v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves majú slúžiť ako prototypový vzor obnovy podobných verejných budov na Slovensku. Komplexná obnova znížila uhlíkovú stopu budovy o najmenej 60 % a spotreby tepla aspoň o 65 %. Maximalizuje sa tiež využitie obnoviteľných zdrojov energie. Výrobe elektrickej energie pomôžu solárne panely, umiestnené na streche budov. „Sektor budov zodpovedá za 30 % celkovej spotreby energie a viac ako 55 % konečnej spotreby elektrickej energie. To znamená približne 40 % podiel na emisiách skleníkových plynov,“ podčiarkol minister Budaj. Prehrievaniu budov zabráni účinná a prírode blízka zelená infraštruktúra. Pôjde o vegetačné steny za pomoci popínavých rastlín a inštaláciu ochladzovacích vodných prvkov. Zelené fasády bude zavlažovať zachytená dažďová voda. Vetranie a výmenu vzduchu v budovách zabezpečí ekologická rekuperácia vzduchu. Unikátne riešenie navrhuje nasávanie čistého vzduchu z obnovených vnútorných átrií s vysadenou zeleňou, ktorá podporí zachovanie biodiverzity. Výsledkom projektu bude aj nové Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu, ktoré bude prístupné pre verejnosť. Expozícia modelov a informačných panelov v átriu základnej školy bude na príkladoch znázorňovať dopady klimatickej zmeny a vysvetľovať adaptačné a mitigačné opatrenia. Starostka bratislavskej Karlovej Vsi Dana Čahojová zdôrazňuje, že nejde len o štandardnú rekonštrukciu budov. „Rozbehnuté projekty, ktoré dnes realizujeme, nielenže radikálne znížia energetickú náročnosť budov, ale zároveň zlepšia klimatické a biodiverzitné prostredie. Zvýši sa tak komfort výučby a života našich detí, ako aj ostatných obyvateľov mestskej časti,“ dodala starostka Čahojová. S prvými prácami obnovy budov začala Karlova Ves koncom minulého roka. Zelená obnova materskej školy bude hotová začiatkom roku 2022 a základnej školy o rok neskôr – začiatkom roka 2023. Financovanie prác je zabezpečené v rámci 2 projektov. Ide o projekt MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava – Karlova Ves odolná voči zmene klímy, financovaného z Nórskych fondov, a projekt DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy spolufinancovaného ministerstvom životného prostredia prostredníctvom programu LIFE. Celkové náklady obnovy budov sa odhadujú na vyše 3 mil. eur, pričom z Nórskych fondov pôjde zhruba 1,3 mil. eur a z programu LIFE 750 tisíc eur. Ostatné náklady pokrýva samospráva zo svojho rozpočtu a ďalších grantových schém TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring