Poltár: Mesto chce rozšírením pešej zóny spájať komunity

25. novembra 2021 14:57
Poltár 25. novembra (TASR) – Mesto Poltár plánuje rozšíriť a doplniť pešiu zónu. Promenáda, začínajúca sa na Námestí osloboditeľov, prechádzajúca sklárskym sídliskom a končiaca na ulici 13. januára, umožní lepší pohyb pre peších a cyklistov v úsekoch, kde sa nachádza kultúrny dom, základná a materská škola, bytový podnik mesta, obchodná zóna a poliklinika. „Pešia zóna má ambíciu spojiť marginalizované komunity s majoritou a umožniť tak okrem prechádzky aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti, kultúry či vzdelávacích aktivít všetkým našim obyvateľom,“ uviedla k projektu primátorka mesta Martina Brisudová. Projekt rieši rozšírenie a skvalitnenie existujúceho pešieho ťahu vedúceho cez sklárske sídlisko, spájajúceho centrum mesta s areálom sklární. „V danom úseku je frekvencia pohybu výrazne vysoká. Momentálny stav pešej komunikácie je nevyhovujúci a kapacita je nedostačujúca,“ doplnila primátorka. Približne v strede daného územia sa má promenáda rozšíriť a vytvoriť tak námestie, ktoré obyvateľom poskytne priestor na oddych a sociálnu inklúziu. Na projekt získalo mesto príspevok z eurofondov viac ako 321.755 eur, z čoho päť percent tvorí spolufinancovanie. jop liv
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu