Martin: Mesto bude v roku 2022 hospodáriť s rozpočtom 46,468 milióna eur

25. novembra 2021 14:01
Martin 25. novembra (TASR) – Mesto Martin bude v roku 2022 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 46,468 milióna eur. Na štvrtkovom zasadnutí o tom rozhodli poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Martine. Podľa schváleného návrhu majú bežné príjmy rozpočtu dosiahnuť 46,23 milióna eur a bežné výdavky 44,63 milióna eur. Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške 229.500 eur a kapitálové výdavky vo výške 270.000 eur. Finančné operácie príjmové vo výške 7533 eur a výdavkové vo výške 1,56 milióna eur. Vedúca ekonomického odboru Mestského úradu v Martine Marta Ostrodická poslancov informovala, že prognóza Ministerstva financií (MF) SR na budúci rok predpovedá pre mesto Martin podielové dane vo výške 25,97 milióna eur. "Príjmy z podielových daní budú tvoriť v nasledujúcom roku 56 percent príjmov mesta Martin. Daň z nehnuteľnosti aj poplatok za komunálny odpad zostali na úrovni predchádzajúceho roka a nezvyšujú sa. V návrhu rozpočtu je 4,695 milióna eur z dane z nehnuteľnosti a 1,997 milióna eur z poplatku za komunálny odpad," uviedla Ostrodická. mj ima
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu