Vyjadrenie: Štátna tajomníčka Ingrid Brocková pokračuje v návšteve Moldavska...

25. novembra 2021 10:22
Štátna tajomníčka Ingrid Brocková pokračuje v návšteve Moldavska: Sme pripravení všestranne posilňovať veľmi dobré bilaterálne vzťahy a prostredníctvom rozvojovej spolupráce naďalej prispievať k úspechu reformného procesu v krajine Kišiňov 25. novembra (TASR) - Ingrid Brocková, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky začala druhý deň pracovnej cesty v Moldavskej republike rokovaním s Veaceslavom Dobindom, štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskej integrácie Moldavskej republiky. „Slovensko podporuje nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Moldavskej republiky v jej medzinárodne uznaných hraniciach, ako aj jeho integračné a reformné úsilie na ceste k EÚ. Moldavsko ako jednu z troch našich programových krajín rozvojovej spolupráce, podporujeme aj prostredníctvom viacerých projektov SlovakAid,“ uviedla štátna tajomníčka. Moldavský rezortný partner V. Dobinda ocenil dlhodobú podporu Slovenska v integračnom úsilí a reformách, ktoré sú prioritou súčasnej moldavskej vlády, poďakoval za poskytnutú rozvojovú pomoc a vyjadril záujem o expertízu SR prioritne v oblasti reformy justície. Štátna tajomníčka potvrdila záujem o posilňovanie spolupráce v ekonomickej oblasti. „Do budúcnosti bude potrebné sústrediť sa na vytváranie podmienok pre úspešné presadzovanie sa slovenských subjektov na moldavskom trhu. Sľubnými oblasťami je kybernetická bezpečnosť, energetická efektívnosť, riadenie verejných financií a odpadové hospodárstvo,“ doplnila štátna tajomníčka. Súčasťou pracovného programu bolo aj rokovanie so Scottom Hocklanderom, vedúcim USAID v Moldavsku, s ktorým diskutovala o možnostiach nadviazania na už spoločne realizované projekty USAID so SlovakAid v oblasti budovania klientskych centier. Rokovanie s Janisom Mažeiksom, vedúcim Delegácie EÚ v Moldavsku, bolo zamerané na aktivity v rámci iniciatívy Team Europe a možnosti účasti Slovenska na realizácii európskych projektov v Moldavskej republike. Pred samotným rokovaním podpísal Tomáš Bokor, riaditeľ Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) dohodu o spolupráci medzi EÚ a SAMRS na projekte delegovanej spolupráce v budovaní kapacít lokálnych médií s rozpočtom 1 mil. eur. SAMRS bude prvý raz v histórii hlavným realizátorom uvedeného európskeho projektu. „Získaním oprávnenia na realizáciu delegovanej spolupráce potvrdila SAMRS, že je dôveryhodným partnerom a má všetky predpoklady na efektívne administrovanie zverených finančných prostriedkov EÚ. Tento projekt v Moldavsku bude neoceniteľnou skúsenosťou pre SAMRS a zároveň predstavuje príležitosť pre slovenské subjekty podieľať sa na rozvojových aktivitách financovaných z rozpočtu EÚ,“ dodala štátna tajomníčka Ingrid Brocková. Pracovný obed s predsedníčkou Zahraničného výboru moldavského parlamentu Doinou Gherman bol diskusiou o možnostiach rozvoja dvojstranných vzťahov a zintenzívnenia spolupráce parlamentov SR a Moldavska. Následne sa delegácia presunula do Autonómnej teritoriálnej oblasti Gagauzsko, kde program pokračoval návštevou viacerých rozvojových projektov realizovaných s podporou SlovakAid. SR v tomto regióne dlhodobo pomáha najmä v oblasti zriaďovania klientskych centier zameraných na zvyšovanie efektívnosti služieb poskytovaných samosprávou, podpory iniciatív pre aktivizáciu mládeže, sociálnych projektov na pomoc hendikepovaným deťom a projektov na boj proti dopadom pandémie COVID-19. Intenzívny pracovný deň bol zakončený stretnutím s Irinou Vlah, guvernérkou Autonómnej teritoriálnej oblasti Gagauzsko a členkou vlády Moldavskej republiky. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. bub
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu