Uznesenie vlády SR k opatreniam hospodárskej mobilizácie

24. novembra 2021 20:36
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 671 z 24. novembra 2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov Vláda A. schvaľuje A.1. návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov; B. ukladá predsedovi vlády B.1.zabezpečiť uverejnenie nariadenia vlády Slovenskej republiky v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ihneď, ministerke kultúry B.2. zabezpečiť zverejnenie informácie o prijatí nariadenia vlády Slovenskej republiky v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a odvysielanie informácie o nariadení ďalšieho opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa tohto nariadenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska ihneď. Vykonajú: predseda vlády ministerka kultúry Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. ala
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu