Vyjadrenie: Spojili sme sa za silnejší detský hlas

24. novembra 2021 12:38
Bratislava/Nitra/Praha 24. novembra (TASR) - Hlas detí je dôležitý! V piatok 19. novembra 2021 sa o tom presvedčilo nielen Slovensko, ale po prvý raz aj Česko. Napriek mimoriadnej situácii bubnovalo naprieč oboma krajinami cez 40.000 detí a dospelých vo viac ako 380 školách, organizáciách, nadáciách, firmách, od Sokolova až po Veľké Kapušany. Zapojili sa aj banky či hudba Hradní stráže, Polície ČR i Polícia SR. Organizátormi podujatia boli Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, Centrum Slniečko, n. o. a Centrum Locika, z. ú. Patronát nad celoslovenskou akciou "Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2021!" opäť prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá sa deň pred bubnovačkou stretla s deťmi, ktoré naše ticho neochránilo! Situácia je náročná, napätie v spoločnosti je veľké. Asi nie je nikto, koho by pandémia nezasiahla alebo neobmedzila. Aj napriek tomu sa Slovensko a Česko spojili a podporili dôležitosť témy ochrany detí pred násilím a potrebu včasnej prevencie. V neľahkých covidových podmienkach sa do akcie zapojili tisícky detí a dospelých nielen bubnovaním, ale aj rozhovormi, diskusiami či tvorivými aktivitami, pretože HLAS DETÍ JE DÔLEŽITÝ! Násilie sa nás týka! Každá obeť násilia je dôsledkom nášho bagatelizovania a prehliadania. Deti pred násilím ticho neochráni! Organizátori vnímajú podujatie ako mimoriadne úspešne. "Spojenie Slovenska a Česka a účasť takého množstva škôl, ale aj zapojenie firiem, organizácií a polície napriek náročnej situácii nám dáva nádej, že téma ochrany detí pred násilím je pre spoločnosť dôležitá. Veríme, že tisícky zapojených detí a dospelých boli dostatočné "hlučné", aby ich počuli aj tí, ktorí rozhodujú o živote detí bez detí! Len dôsledné rešpektovanie a dôsledné napĺňanie všetkých článkov Dohovoru o právach dieťaťa na všetkých úrovniach je cestou, ako pre deti vytvoriť bezpečný priestor pre detstvo, bezpečný priestor pre život," zhrnuli organizátori. TASR o tom informoval tlačový a komunikačný odbor MPSVR SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu