Vyjadrenie: Brocková v Kišiňove: Slovenský IT sektor prináša know-how

24. novembra 2021 10:05
Štátna tajomníčka Ingrid Brocková v Kišiňove: Slovenský IT sektor prináša praktické skúsenosti a know-how moldavským informatikom Kišiňov 24. novembra (TASR) - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková v rámci prvého dňa pracovnej návštevy Moldavskej republiky 23. novembra 2021 prijala pozvanie na otvárací ceremoniál nového projektu slovenských a moldavských partnerov s názvom Digitálne talenty pre Moldavsko – Slovensko pre talenty: Program pracovnej mobility absolventov IKT odborov medzi Slovenskom a Moldavskom. Ide o projekt financovaný EÚ prostredníctvom organizácie Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD). Projekt je založený na spolupráci slovenskej mimovládnej organizácie Európska migračná agentúra (EMA) – Development and Mobility Agency, Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky (Digitálna koalícia), IT Asociácie Moldavska (ATIC) a partnermi zo súkromného sektora – spoločnosťami ESET, Orange Slovensko a Orange Moldova. Hlavným cieľom projektu je pomôcť moldavským talentom posilniť svoje odborné zručnosti, získať nové znalosti v stimulujúcom pracovnom prostredí IKT firiem na Slovensku. „Slovensko je krajinou, ktorá má v sektore IT čo ponúknuť. Som rada, že prostredníctvom projektu financovaného EÚ majú moldavské odborníčky a odborníci možnosť rozšíriť svoje znalosti a praktické schopnosti v spolupráci s renomovanými slovenskými IKT firmami,“ uviedla štátna tajomníčka slovenského rezortu diplomacie. Návšteva pokračovala prehliadkou IT laboratória v budove Moldavskej technickej univerzity (UTM), v rámci ktorej vznikla s podporou SlovakAid Akadémia kybernetickej bezpečnosti. Akadémia poskytuje výučbu voliteľného študijného predmetu s účasťou špičkových lektorov zo slovenskej firmy ESET, v rámci ktorého študenti UTM získajú najnovšie poznatky v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Najlepší študenti majú zároveň možnosť získať v ESETe aj krátkodobú platenú stáž. Prostredníctvom podpory iniciatívy GirlsGoIT sa SlovakAid zameriava na otváranie IT sektora mladým ženám a dievčatám. „Dnes sme mali možnosť navštíviť Akadémiu kybernetickej bezpečnosti na Moldavskej technickej univerzite, ktorá vznikla vďaka projektu SlovakAid. Ide o unikátny projekt, ktorý prepája akademické prostredie s praxou reprezentovanou svetoznámou slovenskou firmou ESET. Projekt je dobrým prípadom zapojenia podnikateľského sektora do rozvojovej spolupráce a mimoriadne ma teší, že aktivity sú zamerané na podporu dievčat v IT sektore,“ dodala štátna tajomníčka Ingrid Brocková. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu