Oznámenie: Komisárka pre deti predložila Národnej rade SR mimoriadnu správu

23. novembra 2021 15:00
Bratislava 23. november (TASR) -Komisárka pre deti Viera Tomanová predložila Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR) dňa 3. novembra 2021 Mimoriadnu správu komisárky pre deti a požiadala predsedu NR SR o jej prerokovanie na najbližšej schôdzi pléna NR SR. Toto oprávnenie jej vyplýva zo zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Obsahom mimoriadnej správy sú upozornenia na závažné porušovania a ohrozenia práv značného počtu detí v súvislosti s pandemickými opatreniami vlády SR, ktoré komisárka zistila a na ktoré upozorňovala v priebehu roka príslušných členov vlády a rovnako poslancov NR SR ako aj v Správe o činnosti komisárky pre deti za rok 2020. Komisárka zároveň predložila návrhy prostriedkov nápravy, ktorými by mohli byť dopady pandemických opatrení na práva detí zmiernené. Mimoriadnu správu prerokoval dňa 22. novembra 2021 Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. V rozprave bola komisárke zo strany poslancov výboru položená jediná otázka, na ktorú komisárka zodpovedala. V súlade so žiadosťou komisárky pre deti by mala byť spáva prerokovaná na schôdzi NR SR, ktorá začína 23. novembra 2021. Mimoriadna spáva komisárky pre deti a Správa o činnosti komisárky pre deti za rok 2020 je zverejnená na webovom sídle Úradu komisára pre deti: Správa o činnosti komisára pre deti - Komisár pre deti - Viera Tomanová. TASR o tom informoval Úrad komisára pre deti. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. iš
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu