Oznámenie: Aktuálne podmienky pre médiá na vstup do Národnej rady SR

23. novembra 2021 11:46
Kancelária Národnej rady SR informuje v nadväznosti na aktuálne platné protiepidemiologické opatrenia v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou šírenia ochorenia Covid-19 o aktuálnom režime pre mediálnych pracovníkov v rámci Národnej rady SR. Vstup do Národnej rady SR bude umožnený pracovníkom médií maximálne do počtu 40 osôb na základe platnej akreditácie a po kontrole režimu OTP. Pohyb pracovníkov médií je možný v priestore vstupného foyeru, vstupov do rokovacej sály na 1. poschodí a do priestoru press centra na 2. poschodí. Na balkóne rokovacej sály je pre pracovníkov médií vyhradených 12 miest. Účasť na fototermínoch, ktoré sa konajú v rokovacej sále v štandardných časoch o 11.00 h a 17.00 h, resp. v úvode prvého dňa schôdze a na hodine otázok, bude možná len pre akreditovaných kameramanov a fotoreportérov v maximálnom počte 12 osôb v sprievode povereného zamestnanca Kancelárie NR SR. Prípadné mediálne výstupy a tlačové vyhlásenia sa budú môcť uskutočňovať vo vyhradenom priestore vo foyeri hlavnej budovy. Vstup pracovníkov médií na rokovanie výborov sa riadi rozhodnutím predsedov výborov. TASR o tom dnes informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. kh
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu