Turizmus: V Španej Doline sprístupnia banský prekop vedúci do osady Piesky

20. novembra 2021 19:28
Špania Dolina 20. novembra (TASR) – V obci Špania Dolina v Banskobystrickom okrese verejnosti sprístupnia 1,6 kilometra dlhý banský prekop vedúci do osady Piesky. Ako TASR informovala Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus, atrakcia bude peším turistom prístupná od začiatku budúcoročnej turistickej sezóny. Bývalý banský prekop vybudovala v rokoch 1956 až 1961 spoločnosť Rudné bane a slúžil na dopravu haldového materiálu z lokality Piesky. "Myšlienka sprístupniť prekop vznikla už v minulých rokoch, keď ho obec získala do vlastníctva," prezradila starostka obce Martina Wilhelmerová. S prácami na sprístupnení prekopu začali ešte v roku 2019, spočívali v oprave poškodených miest, vyvezení napadaného materiálu či výmeny stropných pažníc. V banskom prekope však bolo doplnených aj približne 200 metrov chýbajúcich koľají a uskutočnené boli aj vonkajšie úpravy banského diela. Nová atrakcia v Španej Doline bude spoplatnená a navštíviť ju bude možné len so sprievodcom. V najbližších mesiacoch preto pri prekope pribudne aj zázemie pre turistov, kde si budú môcť návštevníci zakúpiť vstupenku a vybavia ich plášťom, prilbou a svetlom. Ďalším rozvojovým plánom je zaobstarať a prinavrátiť do prekopu funkčný vláčik. V budúcnosti by tak lokalita mohla verejnosti ponúknuť zážitok, ktorý nie je dostupný v žiadnom inom sprístupnenom banskom diele na Slovensku. "Sprístupnenie prekopu je len jednou časťou celej skladačky. Ďalšími sú napríklad riešenie parkovania, podpora a spolupráca etablovaných aktérov v podobe Múzea medi Baníckeho bratstva Herrengrund, Historickej ľudovej školy profesora Jozefa Mistríka, podpora tradičných remesiel a v neposlednom rade nadväznosť na významné projekty, akými sú Európska fuggerovská cesta a Barborská cesta," dodal riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko Jiří Pěč. lmu tur
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu