Bratislava: Od septembra sa do dobrovoľníctva v meste zapojilo viac ako 200 detí

8. novembra 2021 11:48
Bratislava 8. novembra (TASR) – Od septembra sa do dobrovoľníctva v hlavnom meste zapojilo viac ako 200 detí z desiatich školských a predškolských zariadení. Pilotný projekt výchovy detí k dobrovoľníctvu realizuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) v spolupráci s pedagógmi jednotlivých školských a predškolských zariadení. "Cieľom zapájania detí do jednoduchých dobrovoľníckych aktivít je predovšetkým dôležitosť pomoci komunite, ako aj možnosť vyskúšať si obľúbené aktivity dobrovoľníkov - 'dospelákov'," uviedla Michaela Bagalová z BDC. Žiaci a študenti najčastejšie pomáhajú neziskovým organizáciám s maľovaním, čistením a úpravou viniča. "Taktiež s revitalizáciou záhrad, výrobou darčekov pre seniorov v zariadeniach. Pridali sa aj k obnove hradu Biely Kameň a úprave Kochovej záhrady," spresnila Bagalová. Hlavnú motiváciu detí majú podľa nej v rukách pedagógovia. Učiteľka Monika zo Základnej školy Dr. Ivana Dérera v Bratislave sa rozhodla zapojiť deti do dobrovoľníctva, pretože si myslí, že ich to osobnostne rozvíja a vidia iný svet. "Naučia sa iné veci i to, že nie sú na svete samé. Niektorým sa to páči a niektorí to nechápu, že prečo musia pomáhať a prečo, keď robia, nedostávajú za to peniaze," uviedla. Do projektu výchovy detí k dobrovoľníctvu sa môžu prihlásiť všetky školské a predškolské zariadenia v Bratislavskom kraji. Rozsah aktivít, ako aj mieru zapojenia jednotlivých tried naplánuje BDC individuálne podľa možností a záujmu žiakov. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. gru mac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu