Slovensko sa zapája do medzinárodného výskumu sexuálneho správania dospelých

29. októbra 2021 14:59
Bratislava 29. októbra (TASR) - Košickí psychológovia spúšťajú výskum zvláštností a faktorov sexuálneho správania jednotlivcov na Slovensku. Ide o súčasť medzinárodného výskumu sexuálneho správania dospelých International Sex Survey (ISS). TASR o tom informoval Marián Gladiš z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach. V uplynulých dňoch začal zber dát v 45 krajinách sveta, pričom súčasťou výskumnej siete je aj Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach. „Sexuálne správanie je integrálnou súčasťou ľudského života, je nielen príťažlivou témou, ale aj dôležitou zložkou zdravia a osobnej pohody každého človeka. Veríme, že aj otázky dotazníka budú určitou inšpiráciou a obohatením úvah o tejto téme. Výskumné dáta zo Slovenska pomôžu významným spôsobom naplniť ciele výskumu a prispieť k prevencii sexuálneho správania, čo má pre zdravie a životnú pohodu každého jednotlivca mimoriadnu hodnotu,“ skonštatovali koordinátori slovenskej časti medzinárodného výskumu Oľga Orosová, dekanka fakulty a Ondrej Kalina. Ako uviedli, zber dát už začal aj na Slovensku. Do anonymného výskumu sexuálneho správania sa môže zapojiť každý účastník starší ako 18 rokov prostredníctvom dotazníka zverejneného na webovej adrese https://bit.ly/ISS-SLO-SL. rt ima
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring