Vyjadrenie: MŽP:Minister Budaj získal podporu vedcov pri reforme ochrany prírody

20. októbra 2021 14:26
Bratislava 20. októbra (TASR) - 63 vedcov zo Slovenskej akadémie vied a univerzít naprieč Slovenskom adresovalo žiadosť poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, aby zohľadnili pri hlasovaní vedecký hlas, odborné fakty a podporili reformu národných parkov na Slovensku. Minister životného prostredia Ján Budaj oceňuje širokú zhodu odborníkov, ktorí prinášajú do diskusie o budúcnosti národných parkov vecné argumenty a nie politikárčenie. Stalo sa tak symbolicky, na Medzinárodný deň stromov. Vedci sa zhodujú, že ekosystémy so zachovanou prirodzenou štruktúrou a dynamikou sú najprínosnejšie z hľadiska poskytovania ekosystémových služieb – lepšie viažu prebytočný uhlík z atmosféry, lepšie zadržiavajú vodu v krajine a lepšie tlmia extrémy počasia, ktorých je s postupujúcou klimatickou zmenou čoraz viac. Podľa slov ministra Jána Budaja jednotná správa území v národných parkoch priblíži Slovensko k modelom národných parkov fungujúcich v prevažnej väčšine Európy. „Chceme zdravé a odolnejšie lesy pripravené na zmenu klímy, oplývajúce biodiverzitou, a prosperujúce regióny,“ zdôraznil minister Budaj. Na Slovensku v národných parkoch bežne prebieha priemyselná ťažba dreva, masívna výstavba a iné aktivity, ktoré vážne narúšajú fungovanie tamojších ekosystémov. „To sa môže diať hlavne preto, že správy národných parkov v skutočnosti nemajú rozhodovacie ani výkonné právomoci v ich územiach, dokonca ani na štátnych pozemkoch,“ pripomínajú vedci. V súčasnosti sú správcami lesohospodárske subjekty a konečné rozhodovacie právomoci majú okresné úrady životného prostredia, patriace pod Ministerstvo vnútra. Vytvára sa tak neprehľadná situácia, kde v konečnom dôsledku najviac trpia prírodné hodnoty našich národných parkov. Podľa odborníkov praktické skúsenosti zo zahraničia a vedecké poznatky zhodne ukazujú, že národné parky s jednotnou správou, spravované organizáciou ochrany prírody, sú jednoznačným a mnohostranným prínosom pre spoločnosť. Národný park sa takmer všade vo svete chápe ako územie vyhradené prírode, prírodným procesom a tomu zodpovedajúcemu využívaniu. „Takto chápaný národný park plní v krajine množstvo nezastupiteľných funkcií, medzi ktoré však nepatrí obchod s drevom ani s realitami,“ podčiarkujú vedci v stanovisku adresovanom poslancom parlamentu. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie MŽP SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring