Humenné: V materiálovej knižnici je špongia na riad, lufa, trilobit i hadia koža

17. októbra 2021 17:57
Humenné 17. októbra (TASR) – Unikátna materiálová knižnica vznikla v priestoroch umeleckého a komunitného centra NERV platforma v meste Humenné. Na jej poličkách sa stretáva špongia na riad s vysušenou lufou a jej semiačkami, či včelí plást, voskové sviečky a voskové pastelky. Cieľom projektu je vytvoriť "medziodborové laboratórium", ktoré umožní skúmať podobnosti jednotlivých materiálov, ale i hľadať ich možné nové využitie. "Materiálová knižnica má obsahovať akékoľvek materiály, či už sú prírodné, alebo vyrobené človekom. Práve prepájaním tých materiálov, alebo ich skladaním do rôznych skupín na základe nejakých podobností môžeme o nich zistiť viac, zistiť, ako sa dajú nahrádzať, alebo na čo ich môžeme použiť," priblížila pre TASR dramaturgička NERV Platformy Jana Bercelová. Ako ozrejmila, inšpiráciou na vznik materiálovej knižnice bolo jej štúdium na umeleckej akadémii vo Veľkej Británii, kde podobná knižnica slúžila pre potreby študentov rôznych odborov, jej opodstatnenie však podľa Bercelovej vyplýva zo samotnej podstaty činnosti platformy. "Mali sme tu sochársku rezidenciu, kde tiež táto téma bola aktuálna, aké materiály sa využívajú, ako nad nimi rozmýšľať, a to hlavne v dnešnej dobe, keď nemôžeme materiály používať bez rozmyslu v každodennom živote, nieto ešte pri tvorbe umeleckej," vysvetlila. Materiálovú knižnicu chce platforma využívať pri rôznych aktivitách. "Radi by sme vytvorili dramaturgiu, ktorá sa venuje aj priamo materiálovej knižnici, ktorá bude možno zasahovať do takých experimentov, aké zvuky môžu materiály vydávať, cez tému, ktoré materiály dokážu rásť, až po to, ktoré materiály sa dajú čím nahradiť," predstavila plány Bercelová s tým, že súčasťou pripravovaných podujatí majú byť aj prednášky v podaní odborníkov na vybrané materiály. Každý materiál, ktorý sa v knižnici nachádza, by chceli do konca tohto roka skatalogizovať. Kartotékový lístok má neskôr obsahovať aj informácie, pri akej príležitosti bol daný materiál použitý, či v akej prednáške ho spomenuli. V študovni knižnice, ktorá vznikla vďaka finančnému príspevku mesta, sa dajú zhromaždené materiály aktuálne pozorovať len za pomoci lupy, v budúcnosti by platforma na tento účel rada získala i mikroskop. Do materiálovej knižnice tiež uvíta nové prírastky. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe foto a zvukové záznamy. dur pop
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu