Tlmače: Mesto získalo dotáciu na podporu opatrovateľskej služby

17. októbra 2021 16:43
Tlmače 17. októbra (TASR) – Mesto Tlmače získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 146.880 eur na podporu opatrovateľskej služby v meste. Financie, ktoré schválilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje, garantujú podľa vedenia samosprávy poskytovanie opatrovateľskej služby väčšiemu množstvu záujemcov. Zároveň sa zvýši kvalita života nielen samotným prijímateľom služieb, ale aj ich rodinám. Sociálna a opatrovateľská služba je na Slovensku stále nedocenená, mestský rozpočet nie je schopný financovať ju v požadovanom rozsahu, tvrdí magistrát. V Tlmačoch aktuálne evidujú 1002 občanov vo veku nad 62 rokov, a to z celkového počtu 3635 obyvateľov. svl pop
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu