Oznámenie: TK Ministerstva životného prostredia SR a Environmentálneho fondu

17. októbra 2021 16:15
Tlačová konferencia ministra životného prostredia SR Jána Budaja sa uskutoční v pondelok 18. októbra o 11.30 h v átriu MŽP SR, Námestie Ľ. Štúra 1 v Bratislave. Téma: Čerpanie dotácií z Environmentálneho fondu na dobudovanie kanalizácií a vodovodov - tzv. veľké vody. Na TK sa zúčastní generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR Daša Turbová a riaditeľ Environmentálneho fondu Ľubomír Vačok. Záujem o účasť na podujatí je potrebné nahlásiť kontaktné údaje: Médium, Meno a Priezvisko, e-mail, mobilné číslo na adresu: hovorca@enviro.gov.sk TASR o tom dnes informovali z tlačového oddelenia MŽP SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu