Vyjadrenie: Ministerstvo zdravotníctva nasadzuje nový vizuál kampane na...

15. októbra 2021 19:29
Vyjadrenie: Ministerstvo zdravotníctva nasadzuje nový vizuál kampane na podporu očkovania Bratislava 15. októbra (TASR) - Jesenná fáza kampane na podporu očkovania bude mať novú podobu. Ministerstvo zdravotníctva nasadzuje nové televízne, online a rozhlasové spoty a novú grafiku pre printovú a vonkajšiu reklamu. Nová fáza kampane nadväzuje na aktivity, ktoré Ministerstvo zdravotníctva kontinuálne realizuje niekoľko mesiacov. Spoty a grafiky sú výsledkom spolupráce s agentúrou MUW Saatchi&Saatchi, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní – v súťaži návrhov, ktoré hodnotila komisia zložená zo zamestnancov MZ a externých odborníkov zo súkromného sektora. Kreatívny koncept novej fázy kampane reflektuje na nálady v spoločnosti, ktorá je silno polarizovaná. Cieľom nových spotov a grafík je poukázať na skutočnosť, že spoločnosť má len jedného skutočného nepriateľa a tým je koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie covid-19. Jediným účinným riešením, ako nad spoločným nepriateľom zvíťaziť, je očkovanie. "Ako keby sa za posledný rok nakazila covidom celá naša spoločnosť. Klesá dôvera v inštitúcie a solidarita z prvej vlny je už dávno zabudnutá. Teraz na prahu tretej vlny už nemá vyznám stavať komunikáciu na racionálnych benefitoch očkovania – všetko už bolo dávno povedané v médiách a na sociálnych sieťach. Preto sme sa v MUW rozhodli zvizualizovať antihrdinu v podobe covidu a pripomenúť, že ak nás tu nemá všetkých časom poraziť, musíme sa spojiť a poraziť my jeho. A vakcína je zatiaľ jediným rozumným riešením. To však neznamená, že by sme rezignovali na racionálne benefity očkovania, v ďalších kampaňových kanáloch venujeme priestor aj im," vysvetľuje COO agentúry Kamil Charvát. Nasadením nových spotov a grafík sa dopĺňajú aktivity, ktoré ministerstvo kontinuálne realizuje. V priebehu septembra bolo do schránok občanov Slovenska doručených viac ako 1,2 milióna SIPO dokladov s výzvou na očkovanie, Úrad verejného zdravotníctva SR rozposlal SMS notifikácie o zmenách v COVID automate s pozvánkou na očkovanie a v médiách bol nasadený globálny spot UNICEF o podpore očkovania. Do zariadení sociálnych služieb boli vďaka spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR distribuované informačné brožúrky o očkovaní, ktoré odpovedali aj na najčastejšie kladené otázky. Poberateľom starobných dôchodkov v hotovosti boli doručené letáky a ďalšie letáky boli distribuované do schránok vo vybraných regiónoch s najnižšou zaočkovanosťou. Od septembra Ministerstvo zdravotníctva SR využíva službu adresného informovania o možnosti očkovania v konkrétnych mestách a obciach. Na základe lokalizácie polohy SIM kariet sú ľuďom starším ako 45 rokov posielané informačné SMS správy o očkovaní v ich obci alebo meste. Veľký dôraz kladie rezort zdravotníctva na dlhodobú a systematickú komunikáciu očkovania prostredníctvom sociálnych médií. Účty ministerstva zdravotníctva na Facebooku a Instagrame sú mimoriadne sledované, dokážu zasiahnuť viac ako 2 milióny ľudí mesačne a tento obsah pravidelne preberajú alebo citujú médiá a internetové osobnosti. Dlhodobo beží tiež Google ads kampaň, ktorá smeruje ľudí pri vyhľadávaní na oficiálne zdroje, a organický výkon na sociálnych sieťach dopĺňajú platené kampane na Facebooku. Ministerstvo zdravotníctva SR na pravidelnej báze informuje všetkých starostov a primátorov o novinkách v očkovaní, samosprávam posiela všetky informácie, grafiky a dokumenty k očkovaniu alebo k novým protiepidemickým opatreniam. Prvá očkovacia kampaň rezortu zdravotníctva, ktorá bola spustená v januári 2021 (https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-29-01-2021-kampan), mala slogan Vakcína je sloboda. Základné posolstvo o vakcíne ako nositeľke slobody bolo prezentované cez rôzne variácie sloganu podľa preferencií známych osobností, ktoré v spotoch účinkovali, čím kampaň umožnila mnohým cieľovým skupinám pripomenúť si ich vlastnú motiváciu na očkovanie. V apríli 2021 sa začala celoslovenská mediálna kampaň pod názvom Vakcína je víťazstvo s vedeckými autoritami a osobnosťami kultúry, ako napríklad dvojicou B. Klempa – F. Kovár alebo P. Sabaka – G. Oňová, ktorej cieľom bolo zaočkovanie najzraniteľnejšej cieľovej skupiny. Spolu s televíznou kampaňou rezort spustil aj ďalšie mediatypy, pričom rozhlasovej kampani dominovali poprední slovenskí odborníci, ktorí odpovedali na najčastejšie otázky spojené s očkovaním. Podobne sa aj online priestor stal prostredníctvom videospotov (pre-roll, mid-roll a pod.) informačným kanálom pre viacero odpovedí týkajúcich sa očkovania. Očkovanie podporovali aj regionálne mutácie kampane v najmenej zaočkovaných regiónoch či v marginalizovaných lokalitách. Počas tejto fázy kampane rezort distribuoval pre viac ako 400-tisíc poberateľov starobných dôchodkov aj informačné letáky o očkovaní. Spolu s výjazdmi mobilných očkovacích jednotiek bola aktívna aj kampaň o dostupnom očkovaní. Vizitka kampane: Klient: Ministerstvo zdravotníctva SR Agentúra: MUW Saatchi&Saatchi Kreatívny riaditeľ: Jakub Kuvik, Martin Krafčík StrategyDirector: Kamil Charvát Art Director: Jakub Kuvik, Alexander Shuvalov Copywriter: Martin Krafčík, RadimirMihaylov Account Manager: Hanka Krupová AccountDirector: Zuzana Záziková TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu