Vyjadrenie: Štátna tajomníčka Ingrid Brocková v rozhovore s výkonným...

15. októbra 2021 18:00
Vyjadrenie: Štátna tajomníčka Ingrid Brocková v rozhovore s výkonným riaditeľom Centra pre medzinárodné súkromné spoločnosti Abdu al Kebsi: Tešíme sa na spoluprácu v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia na Slovensku, ako aj rozvojovej spolupráce v teritóriách našej expertízy Bratislava 15. októbra (TASR) - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ingrid Brocková dnes (15. októbra 2021) rokovala s výkonným riaditeľom Centra pre medzinárodné súkromné spoločnosti (CEPI) Abdu al Kebsi o možných projektoch spolupráce. "Ceníme si, že sa Centrum pre medzinárodné súkromné spoločnosti rozhodlo otvoriť si svoju pobočku s európskym záberom v Bratislave. Americkým partnerom ponúkame spoluprácu v prospech skvalitnenia podnikateľského prostredia na Slovensku a projektov v oblasti rozvojovej spolupráce, predovšetkým v regióne Východného partnerstva a západného Balkánu," uviedla štátna tajomníčka I. Brocková. Centrum pre medzinárodné súkromné spoločnosti podporuje širokú škálu projektov od posilňovania postavenia žien v spoločnosti, pomoci pri nastavení rámcových podmienok na zlepšenie podnikateľského prostredia či boja proti korupcii. Ingrid Brocková informovala partnerov o aktivitách rezortu diplomacie v oblasti ekonomickej diplomacie a rozvojovej spolupráce. Centrum pre medzinárodné súkromné spoločnosti (Center for International Private Enterprise) je americká mimovládna organizácia so sídlom vo Washingtone, DC. Spolupracuje so sieťou 130 organizácií v 50 krajinách sveta. Jej cieľom je prispieť k tvorbe silných demokratických inštitúcií, ktoré umožnia rozvoj podnikateľského prostredia. Medzi jej konkrétne aktivity patria školenia podnikateľov, pomoc miestnym podnikateľským združeniam, obchodným komorám a think-tankom v boji s korupciou a pri nastavovaní zdravého podnikateľského prostredia. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu