Vyjadrenie: Štátna tajomníčka Ingrid Brocková v rozhovore s prezidentom...

15. októbra 2021 8:36
Vyjadrenie: Štátna tajomníčka Ingrid Brocková v rozhovore s prezidentom Združenia rakúskeho priemyslu Georgom Knillom: Rakúsko je naším partnerom, s ktorým chceme spolupracovať v oblasti duálneho vzdelávania, digitalizácie priemyslu a podpory obnoviteľných zdrojov energie aj v rámci implementácie Plánu obnovy Bratislava 15. októbra (TASR) - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa vo štvrtok (14. októbra 2021) rozprávala s prezidentom Združenia rakúskeho priemyslu Georgom Knillom o konkrétnych námetoch na spoluprácu s významným partnerom ekonomickej diplomacie. „Rakúsko je naším strategickým politickým a hospodárskym partnerom. Signifikantný objem obchodnej a investičnej spolupráce hovorí sám za seba. Rakúsko je pre nás inšpiráciou nielen v oblasti duálneho vzdelávania, ale aj podpory implementácie zelených technológií,“ potvrdila Ingrid Brocková. Zahraničný obchod Slovenska s Rakúskom sa po výraznom prepade z minulého roka zotavil. Za prvých šesť mesiacov tohto roka sa vývoz tovaru zo Slovenska medziročne zvýšil o 14,6 %. Saldo zahranično-obchodnej výmeny bolo v rovnakom období vyššie o 1,47 mld. EUR a dosiahlo absolútnu hodnotu 1,95 mld. EUR v prospech SR. Rakúsko je naším tretím najvýznamnejším investorom. Viac ako 2000 rakúskych firiem pôsobí na Slovensku najmä v oblasti bankovníctva, ale aj stavebníctva a priemyslu. „Máme pred sebou historickú príležitosť transformácie v podobe Plánu obnovy. Konečným cieľom však je posilniť konkurencieschopnosť celej Európskej únie, preto by sme mali spolupracovať pri jeho realizácii. Rakúsko nám môže pomôcť dobrou praxou,“ pripomenula štátna tajomníčka. Rakúsko má na Plán obnovy vyčlenených 3,6 mld. EUR. Najväčšia časť prostriedkov je alokovaná na ekologizáciu, digitalizáciu a rozvoj vedy a výskumu. Naviac, na financovanie projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti výskumu vodíka a mikroelektroniky Rakúsko investuje ďalších 250 mil. EUR. Rakúska vláda má ambíciu prekročiť ambiciózne ciele Európskej únie v oblasti ochrany klímy a digitalizácie. Priemysel upozorňuje však na riziká rýchlej transformácie - na jej proces i nákladovosť jednotlivých krokov. Združenie rakúskeho priemyslu (Industriellenvereinigung) je nezávislé záujmové zastúpenie rakúskych priemyselných podnikov, ktoré v súčasnosti združuje viac ako 4500 členov reprezentujúcich 1 mil. zamestnancov a 30 % HDP Rakúska. Združenie presadzuje záujmy svojich členov z výrobného sektora, bankovníctva, infraštruktúry a služieb súvisiacich s priemyslom nielen na národnej úrovni. Ako člen európskych zamestnávateľov a sociálnych partnerov Business Europe (zo SR je členom Republiková únia zamestnávateľov SR) je združenie aktívne aj na európskej úrovni. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. bac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu