Oznámenie: TK Ministerstva životného prostredia SR a ŠOP SR

14. októbra 2021 18:07
Tlačová konferencia Ministerstva životného prostredia SR a Štátnej ochrany prírody SR sa uskutoční v piatok 15. októbra o 11.30 h v zasadačke Slovenskej agentúry pre životné prostredie, Tajovského 323 v Banskej Bystrici. Téma: Ohrozovanie biotopov v národných parkoch náhodnou ťažbou. Informovať bude Juraj Smatana, štátny tajomník MŽP SR, Michal Kiča, štátny tajomník MŽP SR, Sandra Popelářová, riaditeľka NAPANTu, Katarína Butkovská, generálna riaditeľka sekcia ochrany a biodiverzity MŽP SR, Marta Mútňanová, riaditeľka sekcie ochrany prírody a krajiny ŠOP SR, Eduard Apfel, lesník, riaditeľstvo ŠOP SR, Ľubica Jurášová, lesníčka ŠOP SR, správa NP Nízke Tatry a Slavomír Celer, lesník ŠOP SR, správa Tatranského národného parku. V prípade záujmu je potrebné potvrdiť účasť na mailovej adrese: sopsr-pr@sopsr.sk TASR o tom dnes informovala manažérka pre komunikáciu Štátnej ochrany prírody SR Kristína Bocková. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu