Vyjadrenie: MV: Vatikán ocenil aj prácu príslušníkov rezortu vnútra pri...

13. októbra 2021 16:29
Vyjadrenie: MV: Vatikán ocenil aj prácu príslušníkov rezortu vnútra pri príprave a počas návštevy pápeža Bratislava 13. októbra (TASR) - Vyše 40 predstaviteľov štátu, občianskych inštitúcií a cirkvi dnes v Bratislave ocenila Apoštolská nunciatúra za prácu a obetavé úsilie, ktoré prejavili počas príprav septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku. Medzi ocenenými bol aj riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR Marek Moncman spolu s ďalšími ôsmimi príslušníkmi z úradu a prvá viceprezidentka Policajného zboru Jana Maškarová. Ocenení si prevzali pápežské medaily z rúk apoštolského nuncia Mons. Giacoma Giuda Ottonella, ktorý je na Slovensku najvyšším predstaviteľom Vatikánu. Apoštolský nuncius zdôraznil uznanie, ktoré chce Apoštolská nunciatúra vyjadriť za vysokú profesionalitu i nezvyčajnú obetavosť, ktoré prejavili tak samotní ocenení, ako aj inštitúcie, ktoré reprezentujú. "Vďaka za váš dôverný a hlboký zmysel pre povinnosť i za občianske čnosti, ktoré ste uplatnili v prospech apoštolskej návštevy pápeža Františka a slovenského ľudu," oslovil nuncius prítomných. Oceneným sa poďakoval aj predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. "Chcem poďakovať vám osobne a všetkým vaším spolupracovníkom, ktorí ste sa vložili do prípravy a celého priebehu návštevy," uviedol arcibiskup Zvolenský. Návšteva pápeža Františka bola jedna z najväčších výziev aj pre bezpečnostné zložky štátu. Prípravu a realizáciu bezpečnostných opatrení mal na starosti práve Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR a Policajný zbor, ktorým asistovali aj ďalšie súčasti ministerstva vnútra. "Zložky rezortu vnútra preukázali počas návštevy pápeža, ktorý je jednou z najstráženejších osobností na svete, vysoký stupeň profesionality a nasadenia. Starali sa o bezpečnosť Svätého otca a všetkých občanov na verejných podujatiach. Významnou mierou prispeli k pokojnému a dôstojnému zvládnutiu tejto apoštolskej cesty zo strany Slovenskej republiky. Je pre nás obrovskou poctou, že prácu a úsilie týchto ľudí ocenila aj Apoštolská nunciatúra," uviedol minister vnútra Roman Mikulec. TASR o tom informovala Marta Fabianová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu