Oznámenie: Zvolanie 47. schôdze Národnej rady SR

12. októbra 2021 16:38
Predseda Národnej rady SR Boris Kollár podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 17 ods. 2 a § 109 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov na žiadosť poslancov zvoláva 47. schôdzu Národnej rady SR. 47. schôdza sa bude konať vo štvrtok 14. októbra o 13.00 h v rokovacej sále Národnej rady SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1 v Bratislave. Poslanci navrhujú prerokovať na schôdzi bod programu: Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Takáča, Ladislava Kamenického a Ľuboša Blahu na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k národno-štátnemu záujmu Slovenskej republiky prijať nevyhnutné opatrenia na ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu (tlač 742). TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. kh
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu