BBSK: Vo Vinici otvorili prvú z kancelárií sociálno-zdravotnej starostlivosti

8. októbra 2021 15:09
Vinica 8. októbra (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v piatok otvoril v obci Vinica v okrese Veľký Krtíš prvú kanceláriu centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti. Pomoc a podporu seniorom priamo v ich domácom prostredí bude poskytovať obyvateľom 15 obcí mikroregiónu Veľký potok – Ipeľ. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková. „Cieľom projektu je pomôcť zariadeniam sociálnych služieb, ktoré sú v súčasnej dobe veľmi zaťažené a poradovníky v mnohých sú dlhšie ako dva roky. Vytvorením takýchto centier chceme pomôcť tomu, aby sme služby priniesli bližšie k seniorom,“ uviedol vedúci oddelenia sociálnych služieb Úradu BBSK Ján Michalský. Kancelária bude zabezpečovať základné sociálne poradenstvo a sprostredkovanie sociálnych služieb odkázaným seniorom s dôrazom na terénne a ambulantné sociálne služby. Podľa dát BBSK v mikroregióne Veľký potok - Ipeľ žije približne 7000 obyvateľov, pričom vo vekovej kategórii nad 65 rokov tu každoročne pribúda 21 ľudí. „Otvorenie tejto kancelárie nám dáva nádej, že okres Veľký Krtíš bude naďalej žiť. Je to veľkým odbremenením starostov, dúfame, že pomôžeme našim seniorom, aby sa sociálne služby dostali na takú úroveň, ako si oni predstavujú,“ povedal predseda Združenia obcí Veľký potok – Ipeľ Ladislav Kerata. Okrem Vinice by centrá integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti mali do konca roka pribudnúť aj v ďalších regiónoch BBSK a to v obci Halič v Lučeneckom okrese a v Banskej Štiavnici. „Je to pilotný projekt, na ktorý máme financie do roku 2023 a veríme, že sa nájde spôsob, ako takýto projekt udržať,“ priblížil predseda BBSK Ján Lunter. Ambíciou je pritom do desiatich rokov rozšíriť túto sieť do celého kraja, čo je takmer 25 mikroregiónov. V rámci kancelárií centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti budú zamestnaní dvaja zamestnanci a to koordinátor centra a sociálny poradca či sociálny pracovník. Pracovať budú prioritne priamo v teréne a zabezpečovať budú i sprevádzanie seniorov pri riešení ich nepriaznivej životnej situácie. „Centrá integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti by postupne mohli okrem poskytovania základného sociálneho poradenstva a sprostredkovania sociálnych služieb priamo poskytovať terénne sociálne služby odkázaným obyvateľom regiónu a to konkrétne prepravnú službu, opatrovateľskú službu a požičiavanie pomôcok pre celý región, respektíve mikroregión,“ dodal vedúci Oddelenia centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti Úradu BBSK Pavel Červienka. UPOZORNENIE: TASR k správe ponúka zvukové záznamy. lmu ima
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring