Zdravie: Všetky septembrové pokuty hygienikov na dolnom Zemplíne boli za rúška

30. septembra 2021 16:59
Michalovce/Sobrance 30. septembra (TASR) – Počas 381 kontrol dodržiavania protipandemických opatrení, ktoré v okresoch Michalovce a Sobrance v septembri vykonali pracovníci michalovského regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), udelili spolu 21 blokových pokút. Všetky sa týkali neprekrývania si horných dýchacích ciest, polovicu pokutovaných tvoril personál kontrolovaných prevádzok. Uviedla to pre TASR regionálna hygienička Janka Stašková. "Kontroly boli zamerané na prevádzky a zariadenia spoločného verejného stravovania, na zariadenia ubytovacie, na zariadenia školské a predškolské, na predajne potravín, pohostinstvá, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, nevynechali sme ani veľké priemyselné podniky či prevádzky poľnohospodárskej výroby," priblížila s tým, že na kontrolách sa podieľajú zamestnanci všetkých oddelení RÚVZ. Intenzitu kontrol, vykonávaných pravidelne od vzniku pandémie nového koronavírusu, michalovský úrad od začiatku septembra zintenzívnil. "Predpokladali sme, že počet ochorení COVID-19 pozitívnych osôb bude narastať v súvislosti so zmenou počasia, aj v súvislosti s nástupom detí a študentov do škôl, ako aj podovolenkovým obdobím," doplnila. Ako podotkla, okrem pochybení pri ochrane dýchacích ciest hygienici nedodržiavanie protipandemických opatrení nezaznamenávajú. Blokovú pokutu za neprekrytie dýchacích ciest vyrubovali vo výške desať eur. Žiadne pochybenia nezaznamenali ani zamestnanci oddelenia hygieny výživy, ktorí vo štvrtok kontrolovali dve prevádzky verejného stravovania a jednu predajňu potravín v meste Sobrance. Kontroly sa týkali označení na dverách prevádzky, dodržiavania zvoleného režimu (základ, OTP, zaočkovaní), rozmiestnenia a počtu zákazníkov v prevádzkach, dodržiavania protiepidemických opatrení pri obsluhe, na sociálnych zariadeniach i v zázemí prevádzok. Nevyhli sa im ani zákazníci. "Prevádzkovateľ si vybral režim OTP, tak sme preverovali doklady zákazníkov, náhodne sme prekontrolovali troch zákazníkov, ukázali nám dokumentáciu očkovania, preverili sme to aplikáciou OverPass, a nezistili sme nedostatky," povedala pre TASR hygienička Alena Dolná. Nie všetky kontrolované osoby pristupujú podľa nej k hygienikom ústretovo. "Niekedy máme aj verbálne napadnutia, aj zo strany prevádzkovateľov, aj zo strany zákazníkov. Snažíme sa k tomu pristupovať argumentmi, ktoré máme k dispozícii, teda, že kontroly sú s cieľom ochrany verejného zdravia," priblížila s tým, že najproblematickejšími sú zákazníci pod vplyvom alkoholu. "Tam ani tie argumenty veľmi nezaberajú," uzavrela. V okresoch Michalovce a Sobrance eviduje RÚVZ za mesiac september celkovo 458 pozitívnych osôb, pričom 80 až 82 percent z nich bolo nezaočkovaných. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe fotoreportáž, videozáznam a zvukové záznamy. dur mia
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu