Vyjadrenie: GP: Stanovisko B. Hubertovej k vyjadreniam predsedu Súdnej rady SR

25. septembra 2021 11:21
Bratislava 25. septembra (TASR) - Stanovisko Barbory Hubertovej, vedúcej oddelenia násilnej a všeobecnej kriminality trestného odboru Generálnej prokuratúry (GP) SR, ktorá je zároveň zástupkyňou Generálnej prokuratúry SR v pracovnej skupine na obnovu dôvery v právny štát, k zavádzajúcim vyjadreniam predsedu Súdnej rady SR: "Dňa 23. septembra 2021 boli vo viacerých masovokomunikačných prostriedkoch zverejnené články o tom, že Súdna rada SR odložila rokovanie k stanovisku o zrušení obvinenia Vladimírovi Pčolinskému. V článkoch sa uvádza vyjadrenie predsedu Súdnej rady SR, Jána Mazáka, v súvislosti so zrušením uznesenia o začatí trestného stíhania podľa § 363 Trestného poriadku v nasledovnom znení: "Nikdy sa takáto aplikácia paragrafu 363 neobjavila a potvrdila to aj zástupkyňa generálnej prokuratúry na stretnutí pracovnej skupiny na obnovu dôvery v právny štát". Uvedené vyjadrenie Jána Mazáka sa nezakladá na pravde. Na zasadnutí uvedenej pracovnej skupiny som na otázku predsedajúceho (predsedu vlády SR), či v minulosti zrušil generálny prokurátor SR uznesenie o začatí trestného stíhania odpovedala, že sa k uvedenému neviem vyjadriť. Akékoľvek moje vyjadrenie na túto otázku by totiž predpokladalo vedomosť o obsahu všetkých rozhodnutí generálneho prokurátora SR podľa § 363 Trestného poriadku, ktoré boli vydané počas posledných 15 rokov. Nie je mi jasné, z akého dôvodu predseda Súdnej rady SR z tohto vyjadrenia vyvodil záver, že som mala potvrdiť to, že aplikácia § 363 Trestného poriadku nikdy nebola použitá na uznesenie o začatí trestného stíhania. Žiadne takéto vyjadrenie a potvrdenie ním uvádzanej skutočnosti som na zasadnutí neuviedla." TASR o tom informoval hovorca GP SR Dalibor Skladan. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu