Oznámenie: TK ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga

20. septembra 2021 16:37
Tlačová konferencia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga sa uskutoční v utorok 21. septembra o 12.30 h v tlačovej miestnosti MŠVVaŠ SR, prízemie, Stromová 1 v Bratislave. Téma: Nové investície v školstve. Možnosť parkovania: V prípade záujmu o parkovacie miesto, odbor komunikácie a marketingu MŠVVaŠ SR prosí zástupcov médiá, aby na emailovú adresu tlacove@minedu.sk zaslali EČV a typ vozidla najneskôr do utorka 21. septembra do 09.00 h. Počet parkovacích miest vyhradených pre novinárov je obmedzený. Upozornenie pre médiá: Odbor komunikácie ďalej prosí redakcie, aby vzhľadom na epidemiologickú situáciu vyslali na TK len jeden zo svojich štábov v zložení redaktor(ka)/kameraman(ka) v prípade televízií a píšuci redaktor(ka) pre tlačové agentúry resp. printové a online médiá. Zároveň do budovy MŠVVaŠ SR bude umožnený vstup len s prekrytými dýchacími cestami. Zároveň sa do priestorov zakazuje vstupovať osobám, ktoré pociťujú príznaky ochorenia COVID-19, ktorými najčastejšie sú horúčka nad 38 stupňov Celzia, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti, alebo majú vedomosť o tom, že prišli do fyzického kontaktu s osobou vykazujúcou takéto príznaky, prípadne s osobou, u ktorej bolo ochorenie COVID-19 potvrdené. TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie a marketingu MŠVVaŠ SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu