Oznámenie: Brífing štátneho tajomníka MZVEZ SR Martina Klusa

17. septembra 2021 20:06
Brífing štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR Martina Klusa a štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Michala Kiču sa uskutoční v pondelok 20. septembra o 14.00 h na 1. poschodí MZVEZ SR, na Hlbokej ceste 2 v Bratislave. Téma: Závery zasadnutia a postoje vlády SR k predmetným európskym otázkam Brífing sa uskutoční po zasadnutí Strategickej úrovne Komisie pre európske záležitosti na úrovni štátnych tajomníkov (pondelok 20. septembra, MZVEZ SR). Úlohou tejto platformy pre medzirezortnú koordináciu dôležitých otázok v oblasti európskych záležitostí je identifikovať priority pôsobenia SR v Európskej únii (EÚ) a zefektívniť tak presadzovanie našich záujmov. Členovia Komisie pre európske záležitosti budú diskutovať o pozíciách Slovenskej republiky k balíku legislatívnych návrhov Európskej komisie s názvom Fit for 55, ktorého hlavným cieľom je zosúladiť politiky EÚ s klimatickými cieľmi, vrátane zníženia emisií skleníkových plynov na európskej úrovni o 55 % do roku 2030 a dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050. Ďalšími témami zasadnutia bude pokračovanie realizácie slovenskej časti Konferencie o budúcnosti Európy, diskusia o Strategickom výhľade, ako aj aktuálne otázky európskej politiky. Komunikačný odbor MZVEZ SR žiada zástupcov médií, aby svoju účasť na podujatí potvrdili najneskôr do 20. septembra, do 10.00 h na e-mailovej adrese: okom@mzv.sk. Registrácia médií sa začína 15 - 20 minút pred začiatkom podujatia na hlavnej recepcii MZVEZ SR, Hlboká cesta 2, Bratislava. TASR o tom dnes informovali z komunikačného odboru MZVEZ SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu