Oznámenie: Brífing ministra školstva vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga

17. septembra 2021 16:22
Brífing ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga a poslankyne NR SR a členky Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jarmily Halgašovej sa uskutoční v pondelok 20. septembra o 10.00 h v presscentre MŠVVaŠ SR na Stromovej 1 v Bratislave. Téma: Školské stravovanie Možnosť parkovania: V prípade záujmu o parkovacie miesto, prosí odbor komunikácie a marketingu MŠVVaŠ SR zástupcov médií, aby na emailovú adresu tlacove@minedu.sk zaslali EČV a typ vozidla najneskôr do pondelka 20. septembra, do 08.00 h. Počet parkovacích miest vyhradených pre novinárov je obmedzený. Upozornenie pre médiá: Odbor komunikácie a marketingu MŠVVaŠ SR prosí redakcie, aby vzhľadom na epidemiologickú situáciu vyslali na tlačový brífing len jeden zo svojich štábov v zložení redaktor/kameraman v prípade televízií a píšuci redaktor pre tlačové agentúry resp. printové a online médiá. Zároveň bude do budovy MŠVVaŠ SR umožnený vstup len s prekrytými dýchacími cestami. Do priestorov sa zakazuje vstupovať osobám, ktoré pociťujú príznaky ochorenia COVID-19, ktorými najčastejšie sú horúčka nad 38°C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti, alebo majú vedomosť o tom, že prišli do fyzického kontaktu s osobou vykazujúcou takéto príznaky, prípadne s osobou, u ktorej bolo ochorenie COVID-19 potvrdené. TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie a marketingu MŠVVaŠ SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu