Vyjadrenie:K.Čekovský:Je najvyšší čas vyslať signál menšinám a komunitám...

17. septembra 2021 16:12
K. Čekovský: Je najvyšší čas vyslať signál menšinám a komunitám, že majú našu podporu Bratislava 17. septembra (TASR) - Uznesenie skupiny poslancov OĽANO na podporu menšín a komunít prešlo rokovaním parlamentu. Jeho cieľom je vyjadriť znepokojenie nad verbálnymi a legislatívnymi pokusmi obmedzovať práva a slobody rôznych skupín ľudí na základe rasy, pohlavia, náboženského vyznania, či sexuálnej orientácie. Dôrazne tiež odsudzuje akúkoľvek diskrimináciu a vyzýva zodpovedné orgány a inštitúcie SR, aby monitorovali prejavy nenávisti vo verejnom priestore, vrátane prejavov volených zástupcov voči právam menšín. Predseda kultúrneho a mediálneho výboru Kristián Čekovský zdôraznil, že jedným zo základných prvkov demokracie je, aby majorita dbala na ochranu menšín, keďže tie si nedokážu svoje práva a slobody presadiť samé. V uplynulom období však podľa neho zaznelo na pôde parlamentu viacero verbálnych útokov, ale aj legislatívnych pokusov obmedzovať práva a slobody menšín a komunít. "Aj preto chceme príslušníkom menšín a komunít ukázať, že v parlamente sú poslanci, ktorí budú brániť zatláčaniu menšín do kúta a budú hájiť záujmy všetkých ľudí bez ohľadu na ich národnosť, farbu pleti, vierovyznanie, pohlavie, či sexuálnu orientáciu." Poslanec Andrej Stančík ďalej v rozprave doplnil, že predkladatelia chcú takto vyslať jasný signál o podpore hodnôt tolerancie a vzájomného rešpektu. "Spoločnosť je len taká silná, ako chráni svojich najslabších a najzraniteľnejších," dodal Stančík s tým, že prijatie tohto uznesenia by bolo silným signálom voči našim partnerom v Európskej únii, keďže sa opiera nielen o jej základné hodnoty, ale aj medzinárodné zmluvy a dohovory. Slovensko má v oblasti podpory menšín čo doháňať za vyspelými krajinami, myslí si poslankyňa Anna Mierna. "Ochrana národnostných menšín, Rómov, sexuálnych komunít aj občanov s rôznym náboženských vierovyznaním musí byť samozrejmosťou. Úplny počiatok je vzťah k ženám v spoločnosti, ich postavenie a rovnosť," doplnila. Kristián Čekovský v závere rozpravy požiadal poslancov o podporu, pričom sám nevidí dôvod, prečo by ho poslanci nemali podporiť. "Pre mňa osobne je dôležité, aby každý zahlasoval úprimne. Aby príslušníci menšín a komunít vedeli, že ten, ktorý poslanec zahlasoval za prijatie uznesenia, tak sa v budúcnosti nepridá na stranu pofidérnych návrhov, ktoré im budú upierať ich slobody a práva. Menej je niekedy viac," uzavrel. Poslanci budú o návrhu uznesenia hlasovať už v utorok 21.9.2021. TASR informoval Peter Tarasovič z mediálneho tímu OĽANO Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. em
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu