Vyjadrenie: Výročie objavenia Demänovskej jaskyne slobody, včelu medonosnú a...

17. septembra 2021 13:30
Vyjadrenie: Výročie objavenia Demänovskej jaskyne slobody, včelu medonosnú a vlka dravého pripomínajú zberateľské mince Bratislava 17. septembra (TASR) - V auguste 2021 uplynulo presne 100 rokov od objavenia Demänovskej jaskyne slobody. Práve tento významný medzník v slovenskom jaskyniarstve sa zveční aj vydaním striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 20 eur, ktorú vydá Národná banka Slovenska (NBS). NBS tiež začne predávať ďalšie dve zberateľské euromince v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou „Fauna a flóra na Slovensku“ – včela medonosná a vlk dravý. Slávnostného uvedenia mincí sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča. NBS do svojho emisného plánu zaradila aj euromince s tematikou Fauna a flóra na Slovensku, ktorého stredobodom sú chránené živočíchy a rastliny ohrozené neustálym znečisťovaním životného prostredia a necitlivými zásahmi človeka. Prvé dve mince z tejto série sú venované dvom ikonickým živočíchom – vlkovi dravému a včele medonosnej. Obidva živočíšne druhy majú dôležité postavenie v prírode a prispievajú k udržiavaniu ekologickej rovnováhy – vlk ako nenahraditeľný predátor dokáže regulovať početnosť aj diviačej zveri, má významnú sanitárnu funkciu. Včela svojou usilovnou prácou vytvára prírodné produkty – med, propolis a súčasne opeľuje rastliny. Demänovská jaskyňa slobody je súčasťou najdlhšieho jaskynného systému v pohorí Karpát s dĺžkou 43 km, ktorý vytvorila riečka Demänovka. Jaskyňa slobody vyniká svojou nádhernou a obdivuhodnou výzdobou, od tenučkých brčiek až po mohutné stalagnáty, excentrických aragonitových tvarov, rôznych foriem jazerných stalagmitov, či stalaktitov. Nádherné leknové jazierka patria k najkrajším útvarom celého Demänovského systému. Štátny tajomník Michal Kiča víta každú aktivitu, ktorá má upriamiť pozornosť na prírodné klenoty Slovenska a na dôležitosť ich ochrany. „Demänovská dolina so svojimi svetoznámymi jaskyňami si zaslúži byť zobrazená na minci, rovnako ako kroky, ktoré viedli k objaveniu tohto jedinečného územia. Vlk dravý je od júna 2021 celoročne chráneným druhom. Včela medonosná síce nie je chráneným druhom, ale je najvýznamnejším opeľovačom zabezpečujúcim opelenie až jednej tretiny potravín, ktoré konzumujeme. Ľudstvo je od nich závislé. Výber týchto druhov v roku 2021 nemohol byť aktuálnejší,“ zdôraznil Kiča. Štátny tajomník envirorezortu tiež ocenil vynikajúcu spoluprácu NBS s ministerstvom, ktorá začala v roku 1993 je jej výsledkom bolo vydanie 16 strieborných a zlatých mincí s témou prírody. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia Ministerstva životného prostredia SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lef
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu