Vyjadrenie: Veronika Remišová: Posolstvo Európskeho týždňa mobility je ...

17. septembra 2021 13:07
Vyjadrenie: Veronika Remišová: Posolstvo Európskeho týždňa mobility je aktuálne po celý rok, preto podporujeme ekologickú dopravu v regiónoch Bratislava 17. septembra (TASR) –Tohtoročný Európsky týždeň mobility nesie v sebe posolstvo „Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“. Do popredia vyzdvihuje príležitosť jednotlivých štátov, miest a obcí, ktorú získali v oblasti zvyšovania aktívnej mobility a ekologickej dopravy počas pandémie COVID-19. Do Európskeho týždňa mobility sa zapája aj vicepremiérka Veronika Remišová. "Znižovanie emisií z osobnej dopravy je jednou z možností ako spomaliť klimatické zmeny. Osvedčeným spôsobom zmenšenia uhlíkovej stopy je v čo najväčšej možnej miere nahrádzať individuálnu automobilovú dopravu verejnou dopravou, bicyklom či chodením pešo. Nestačí sadnúť si na bicykel iba raz za rok. Posolstvo týždňa mobility je aktuálne každý deň v roku, nielen počas jedného dňa alebo týždňa," povedala vicepremiérka Veronika Remišová, ktorá Európsky týždeň mobility plne podporuje a sama využíva všetky možnosti ako obmedziť cestovanie autom. "Počas roka veľakrát využívam na cestu do práce práve bicykel, verejnú dopravu, alebo chodím pešo. Cez víkendy sú to zas cyklotúry spolu s rodinou," doplnila Remišová. "Na Slovensku evidujeme dlhodobý pokles záujmu o cestovanie verejnou dopravou. Preto musíme investovať do jej modernizácie a spoľahlivosti. Kým nebude verejná doprava komfortná, rýchla a dostupná, nepresvedčíme ľudí, aby ju využívali vo väčšej miere," zdôraznila. V Bratislave je priemerný vek vozidiel 12,5 roka, v Košiciach 12,6 roka a v Prešove 10,6 roka. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI)sa ako odborný garant agendy smart riešení snaží svojimi riešeniami prispievať k napĺňaniu posolstva Európskeho týždňa mobility. MIRRI sa venuje hlavne tvorbe verejných politík, možnostiam financovania smart riešení a určeniu smerovania Slovenska v oblasti smart technológií. V spolupráci s odborníkmi pripravilo Stratégiu pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ide hlavne o prijímanie a aplikovanie riešení, ktoré prinesú znižovanie emisií skleníkových plynov, znižovanie hluku, prašnosti a ďalších negatívnych vplyvov spojených s dopravou – napríklad rozvoj cyklodopravy, zavádzanie vozidiel a plavidiel s nulovými emisiami, podpora verejnej dopravy, a pod. Výraznú podporu cyklodopravy umožní nedávno vyhlásená výzva z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)v objeme 21 miliónov eur. Výzva umožní financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu cyklistických komunikácií, cyklistických trás, SMART infraštruktúry (ako chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov), ale aj propagáciu a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti. "V investíciách do cyklistickej infraštruktúry musíme pokračovať, aby sa cyklodoprava pre ľudí stala naozaj zmysluplnou alternatívou. Rozvoj cyklodopravy prináša navyše do regiónov vyššie príjmy z cestovného ruchu a nové pracovné príležitosti," zdôraznila Veronika Remišová. Z programu IROP boli vyhlásené aj dve výzvy na zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy. Podporu získalo 43 projektov v hodnote 42,5 milióna eur. Ide o mestá Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Prešov, Žilina, ale aj tie menšie ako Levice, Trnava, Kežmarok, Malacky, Zvolen, Sobrance, Galanta, Brezno, Pezinok, Senec a ďalšie. V rámci prioritnej osi 7 OP Integrovaná infraštruktúra z výzvy „Moderné technológie“ bolo tiež podporených 45 projektov, ktoré majú zaviesť smart riešenia v mestách. Viaceré z nich sa týkajú aj zavedenia smart riešení pri regulácii dopravy. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lef
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu