Vyjadrenie: Martin Klus v Poľsku: Pomenovanie kruhového objazdu v Krakove po...

16. septembra 2021 21:58
Martin Klus v Poľsku: Pomenovanie kruhového objazdu v Krakove po Slovenskej republike je dôkazom slovensko-poľského priateľstva a dobrej susedskej spolupráce Bratislava 16. septembra (TASR) - "Som rád, že slovenská diplomacia v Poľsku, u našich priateľov, partnerov a spojencov, v podstate "píše históriu". Snažíme sa robiť diplomaciu pre ľudí a vždy je dobré, keď aj oni vo svojich každodenných životoch vidia reálne dopady a význam spolupráce medzi krajinami. Príkladom takejto diplomacie je aj pomenovanie historicky prvej cestnej komunikácie v Poľsku menom Slovenskej republiky. Konkrétne ide o „Kruhový objazd Slovenskej republiky", ktorého pomenovanie inicioval Generálny konzulát SR v Krakove. Vnímam to ako silný dôkaz nášho priateľstva a ocenenie kvality našich susedských vzťahov a spolupráce." Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus vo štvrtok, 16. septembra 2021 v Krakove, počas slávnostného otvorenia a pomenovania „Kruhového objazdu Slovenskej republiky" (v poľštine „Rondo Republiki Słowackiej"). V metropole Malopoľského vojvodstva sa stretol aj s primátorom Krakova Jacekom Majchrowským a podpredsedom mestského zastupiteľstva v Krakove Sławomirom Pietrzykom. Pri tejto príležitosti štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus ocenil dlhodobé aktivity Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Krakove, vďaka ktorým sa darí zlepšovať spojenie medzi Slovenskom a Poľskom a skvalitňovať život ľuďom žijúcim v slovensko-poľskom pohraničí. "Aj kontakty medzi našimi občanmi, vrátane rozvoja cestovného ruchu, budú efektívnejšie vtedy, keď bude cestná infraštruktúra kvalitná a moderná. Teší ma, že podpora nášho vzájomného prepojenia napreduje," dodal M. Klus. V rámci prvého dňa pracovnej návštevy Poľskej republiky (15. – 16. septembra 2021) sa štátny tajomník rezortu diplomacie SR stretol aj so svojím poľským partnerom, štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky Szymonom Szynkowským vel Sękom. V úvode stretnutia v Krakove zavítali na Wawel, kde položili kytice k hrobu niekdajšieho prezidenta Poľskej republiky Lecha Kaczyńského a jeho manželky Marie Kaczyńskej. Predmetom rozhovoru štátnych tajomníkov rezortov diplomacie boli okrem intenzívnej bilaterálnej spolupráce, v ktorej máme v najbližšom čase naplánovaných viacero spoločných aktivít, aj výmena skúseností a opatrení v rámci boja proti pandémii COVID-19 či spoločné infraštruktúrne projekty. Partneri hovorili aj o aktuálnych európskych či zahraničnopolitických témach, a to vrátane migračnej krízy na poľsko-bieloruských hraniciach či situácii v Afganistane. "Zhodli sme sa na potrebe hľadania spoločných a pragmatických riešení na EÚ úrovni. Sme tiež odhodlaní rozvíjať dialóg a spoluprácu zameranú na konkrétne a hmatateľné výsledky. Poľsko je náš tretí najdôležitejší obchodný partner a druhý najatraktívnejší trh pre investície slovenských podnikateľov, a preto chceme stavať na doterajších úspechoch našich vzťahov," uviedol M. Klus. Za potenciálne oblasti rozvoja cezhraničnej spolupráce s priamym dopadom na život občanov označil regionálnu konektivitu, udržateľnú mobilitu, ekologický cestovný ruch či podporu kultúrneho dedičstva. V závere pracovnej návštevy Poľskej republiky sa štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus stretol aj s vicevojvodom Malopoľského vojvodstva Ryszardom Pagaczom a maršalkom Malopoľského vojvodstva Witoldom Kozłowským. Diskutovali o úspechoch a výzvach slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce a spolupráce samospráv, ako aj o ďalších príležitostiach pre rozvoj medziľudských kontaktov v pohraničných oblastiach oboch krajín. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. vld dod
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu